Stretch

Stretch blir partner till SAP Business Objects

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:00 CEST

Stretch och SAP Business Objects har tecknat partneravtal. Stretch är ett ledande konsultföretag inom SAP som sedan starten 2002 fokuserat kring business intelligence (beslutsstöd). Samarbetet innebär att Stretch blir specialist på SAP Business Objects lösningar mot framför allt stora företag.

"I Stretch ser vi en partner som kan föra en diskussion med större företag kring hur de bäst kan införliva belsutsstöd i dess verksamhet och processer, samt implementera lösningarna" säger Jeanette Anttila, nordenchef på SAP Business Objects. "De är fokuserade på affärssystem och beslutstöd vilket ger oss möjligheten att skapa lösningar som ger fler nöjda användare".

Partnerskapet är en följd av de senaste årens kraftiga utveckling inom området för beslutsstöd. Tidigare bestod lösningar inom området främst av avancerade analyser av och för dedikerad personal. Idag används beslutstöd också av alla de som arbetar i företagets affärsprocesser, som ett led i att utföra det dagliga arbetet. Stretch kallar detta för processnära beslutsstöd.

Behovet av processnära beslutstöd har fått marknadens aktörer att agera. Ett exempel är att SAP köpt Business Objects. Därigenom har SAP möjligheten att även erbjuda marknaden ledande lösningar inom processnära beslutstöd.

"Vi ser stora möjligheter med kombinationen SAP och Business Objects" säger Sven Wallén, koncernchef på Stretch, och fortsätter "nu kan vi skapa lösningar som tidigare inte var möjliga". För Stretch är det därför naturligt att teckna ett partnerskap med SAP Business Objects. Syftet är att stärka vår position som den ledande aktören inom processnära beslutstöd.

Om Stretch

Med spetskompetens inom SAP och processkunskap hjälper vi våra kunder att maximera nyttan med sina affärssystem. Våra tre kompetensområden är business intelligence, process/applikation och SAP Netweaver/ESOA. Stretch har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi är 100 anställda och partner till SAP samt Business Objects. Stretch har varit lönsamma från maj 2002 när bolaget startades. Stretch största kunder är Posten, Vattenfall, SonyEricsson och E.ON. För mer information om Stretch se www.stretch.se.

Om Business Objects

Business Objects, som är ett fristående affärsområde inom SAP, förändrar hur världen fungerar genom att koppla samman människor, information och affärsverksamhet. I samarbete med ett starkt och diversifierat partnernätverk levererar Business Objects optimering av affärsprocesser för företag inom en lång rad branscher som finans, detaljhandel, konsumentvaror, sjukvård och offentlig förvaltning. Med öppna, heterogena lösningar inom governance, riskhantering, efterlevnadskontroll, analys och optimering av affärsprocesser samt Business Intelligence, och genom att erbjuda globala konsult- och utbildningstjänster hjälper Business Objects företag att knyta samman strategi och genomförande. För mer information om Business Objects se: www.businessobjects.se och för mer information om SAP se www.sap.com/se.