Stretch

Stretch får förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till PostNord - nytt ramavtal tecknat

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 11:09 CEST

Stretch har fått förnyat förtroende från PostNord för att leverera tjänster inom verksamhets- och systemutveckling. Urvalet har skett i hård konkurrens med en rad andra leverantörer.

”Det nya ramavtalet är ett kvitto på att vårt nära samarbete med PostNord fungerar på ett framgångsrikt sätt. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet och ser fram emot att vara en del av PostNord utmaningar framöver”, säger Andreas Bredenwall, kundansvarig för PostNord.

Avtalet är på två år med start maj 2012, och med optioner på förlängningar på upp till totalt max fem år.

Avtalet innefattar två huvudområden, dels Leda, Styra och Verksamhetsutveckling och dels Systemutveckling.

Inom området för Leda, Styra och Verksamhetsutveckling är Stretch ett av sex företag som har fått ramavtal för roller som till exempel program- och projektledare, strategisk rådgivare och verksamhetsutvecklare.

Det andra ramavtalsområdet, Systemutveckling, omfattar roller som till exempel systemarkitekt, systemutvecklare och testledare. Här är Stretch ett av fyra företag som får leverera tjänster till PostNord.

 ”Vi hoppas att det nya ramavtalet med PostNord även ska ge oss ytterligare affärer i vår danska verksamhet där vi just nu satsar mycket för att expandera i Öresundsregionen”, säger Malin Anjou, vd för Stretch Stockholm

OM STRETCH

IT-konsultföretaget Stretch arbetar med affärssystemet SAP i kombination med andra ledande affärslösningar. Vi erbjuder expertis inom processtöd, beslutsstöd, arkitektur, integration, säkerhet och användarvänlighet genom enhetliga och effektiva system.

Stretch grundades år 2002. Koncernen består av bolag med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, och Oslo med sammanlagt cirka 130 medarbetare.

www.stretch.se

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Bredenwall, Försäljningschef Stretch Stockholm, andreas.bredenwall@stretch.se, 070-219 25 23