Stretch

Stretch fortsätter expandera – skrotar sin koncernledning!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 09:50 CET

Stretch har precis avslutat ett framgångsrikt år 2012 med en omsättningsökning på 19% och en vinstökning på 130%. Vi ser även mycket positivt på det kommande halvåret och räknar med en fortsatt tillväxt under hela 2013.

”Nyckeln till vår framgång ligger i att vi får de lokala bolagen att blomstra och bygga sina egna kundrelationer samt skapa delaktighet och entreprenörskänsla bland medarbetarna.”, säger Jan Maelum koncernchef på Stretch. För att förverkliga den tanken väljer vi att ta bort koncernledningen och istället lägga kraften på affärsutveckling i respektive bolag.

Stretch har som målbild att dubbla sin omsättning på 3 år och att samtidigt utveckla affären så att 20% av omsättningen kommer från andra områden än där vi verkar idag. ”Det här är en tuff utmaning, men vi har samtidigt kommit en bra bit på väg”, säger Jan Maelum.

”Idag kan vi summera till en framgångsrik start av Stretch Public under 2012, en pånyttfödelse av Stretch Danmark under Q4, som redan genererar lönsamhet, samt ett nytt bolag i form av Stretch Karlstad från årsskiftet.” Vi har en spännade utveckling med ett tydligt entreprenörskap i bolagen framför oss” fortsätter Jan Maelum.

För att klara av den här expansionen på 3 års sikt, uppnå målsättningarna och samtidigt bibehålla en helhet kring varumärke och försäljning har Stretch stärkt moderbolaget med Malin Anjou som vice VD. Malin har lång erfarenhet av Stretch kärnverksamhet, försäljning och leverans, från sina 10 år inom bolaget, senast som VD i Stretch Stockholm.

”Genom att låta affärsmannaskapet genomsyra hela organisationen och lyfta fram våra starka kundreferenser, kommer vi successivt ta nya marknadsandelar. Våra starka referenser är basen till vår nyförsäljning” säger Malin Anjou.

Dessutom har moderbolaget förstärkts med Sanna Andersson som Talent Manager för att tydliggöra vår kultur och vårt varumärke. Även Sanna kommer in med 10 år från Stretch Stockholm.

”Stretch har ett varumärke som vi är otroligt stolta över, och vi är nu redo för nästa steg i vår expansion” vi har några spännande år framför oss summerar Malin Anjou och Jan Maelum samstämmigt.


OM STRETCH

IT-konsultföretaget Stretch arbetar med affärssystemet SAP i kombination med andra ledande affärslösningar. Vi erbjuder expertis inom processtöd, beslutsstöd, arktitekur, integration, säkerhet och användarvänlighet genom enhetliga och effektiva system.

Stretch grundades år 2002. Koncernen består av bolag med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo med sammanlagt cirka 130 medarbetare.


För mer info:
Magnus Högfeldt, magnus.hogfeldt@stretch.se, +46(0)70 552 81 59
www.stretch.se