Stretch

Stretch hjälper PRC Group att spara tid med mobilApp

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 14:19 CEST

Tidrapportering anses ofta som en tråkig och tidskrävande uppgift och fördröjningen mellan utfört arbete och fakturering/rapportering driver stora kostnader för företagen.
 
Stretch har utvecklat en mobil tidrapporteringstjänst som utgår ifrån en App. Lösningen har snart varit i drift i två år och integreras direkt mot affärssystemet, i PRCs fall Hogia PBM. Fokus är ett enkelt och avskalat gränssnitt som är intuitivt för användaren.
 
-"Det är ett stort fokus på kostnadsbesparingar och processförbättringar hos många företag. Den här lösningen visar hur man på ett enkelt sätt kan underlätta vardagliga administrativa arbetsuppgifter och på så sätt både minska kostnader och öka kvalitén.", säger Marcus Pierrou, konsult inom Mobilitetsområdet på Stretch.
 
Åsa Bergström, Accountant på PRC Group, berättar: -"Tidrapporteringen måste kunna ske på ett enkelt och smidigt sätt, oberoende av tid och plats. Många av våra konsulter har inte alltid tillgång till en dator då de ofta befinner sig ute på fältet hos våra kunder. Mobilen har de däremot alltid med sig.".
 
PRC abonnerar på tidrapporteringstjänsten till en fast avgift per månad och användare. Det ger maximal flexibilitet att skala upp och ned lösningen vid behov. Lösningen är dessutom helt webb-baserad och kräver därför ingen installation vilket uppskattas från IT-avdelningens sida.
 
-"Våra konsulter rapporterar in sin tid oftare nu än förut. Detta ökar också kvalitén vilket i sin tur underlättar för vår ekonomiavdelning. Vi lägger endast ned hälften så mycket tid på tidrapportering nu, än vad vi gjorde innan.", avslutar Åsa.

 

OM STRETCH

IT-konsultföretaget Stretch arbetar med affärssystemet SAP i kombination med andra ledande affärslösningar. Vi erbjuder expertis inom processtöd, beslutsstöd, arktitekur, integration, säkerhet och användarvänlighet genom enhetliga och effektiva system.

Stretch grundades år 2002. Koncernen består av bolag med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, och Oslo med sammanlagt cirka 130 medarbetare.

För mer info:
Magnus Högfeldt, marknadsansvarig magnus.hogfeldt@stretch.se 070 552 81 59
www.stretch.se

För mer info om PRC Group: www.prcgroup.se