Stretch

Stretch startar bolag fokuserat på offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2012 09:35 CET

Ett nytt bolag startas inom Stretchfamiljen – Stretch Public. Bolaget är 100% är fokuserat på att skapa verkliga lösningar som skapar nytta för den offentliga sektorn.

Enligt rapporten ”Den offentliga marknaden 2011” från Dagens samhälle går hälften av statens, kommunernas och landstingens samlade utgifter till att köpa varor och tjänster från det privata näringslivet. Ca 15-20 miljarder går årligen till inköp av IT i någon form. Övergången till en moden E-förvaltning driver en stor del av dessa kostnader.

En stor utmaning är att säkerställa att de offentliga organisationernas IT investeringar verkligen skapar nytta för verksamheten och förbättar det slutliga samhällsuppdraget. Enligt Stretch Public saknas det ofta en tydlig koppling till hur IT stödjer målet för den specifika verksamheten,  vilka de kvantitativa nyttorna är för den enskilda organisationen och vad som krävs utöver rätt teknik i form av process, organisation och styrning för att säkerställa att nyttorna realiseras och blir beständiga.

Ett exempel är området elektronisk handel som för närvarande har ett stort fokus för Sveriges myndigheter. Införandet har, enligt Anna Andrae VD för Stretch Public, ett alltför stort tekniskt fokus och drar inte fullt ut nytta av de erfarenheter som finns inom det privata näringslivet sedan många år.

Det är dessa synergier och erfarenheter som Stretch Public som ska använda för att skapa verkliga lösningar anpassade för den offentliga sektorns behov.

Att använda vår kompetens i den offentliga sektorn är otroligt spännande och stimulerande  säger VD Anna Andrae. Det ger oss möjligheten att bidra till en mer effektiv statsförvaltning,  vilket vi alla som skattebetalare tjänar på.

OM STRETCH PUBLIC

Konsultföretaget Stretch Public arbetar med verksamhets- och processutveckling inom den offentliga sektorn. Stretch Public är en del i Stretchkoncernen och grundades januari 2012. Koncernen består numera av sex bolag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo med sammanlagt cirka 130 medarbetare.

För mer info:
Anna Andrae, VD
tel 070 536 96 35, e-post anna.andrae@stretch.se