Stretch

Stretch utnämns till Atlassian Expert

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 16:20 CET

Konsultbolaget Stretch har ingått partnerskap med systemleverantören Atlassian, vilket innebär att Stretch nu utnämnts till Atlassian Expert. Stretch arbetar med ledande affärssystem och Atlassians produkter är ett komplement och ett naturligt nästa steg i målsättningen att leverera kostnadseffektiva lösningar som ger verklig nytta i form av lönsamhet och konkurrenskraft. Stretch ser marknadens ökande behov av samarbetsplattformar, projektstyrningsverktyg och agil ärendehantering. Atlassians produkter JIRA och Confluence skapar en gemensam plats där företag kan överblicka och styra sin verksamhet. Partnerskapet ger Stretch möjlighet att erbjuda totallösningar kring Atlassians produktsvit.

Stretchs Atlassian Experter har 10 års erfarenhet inom området och det utgör grunden i den nya satsningen. Stretch har sedan partnerskapets etablerande redan levererat licenser, workshops och konsulttjänster till flertalet kunder.

För mer information om partnerskapet och Stretch tjänster inom Atlassian området kontakta Stretch Atlassian affärsområdesansvariga Annicka Rosengren (annicka.rosengren@stretch.se, 0705-766011) eller Urban Andersson (urban.andersson@stretch.se, 0705-699011). Läs mer på http://www.stretch.se/atlassian
 
Atlassians produkter hjälper globala innovatörer att planera, bygga och leverera kvalitativ programvara. Över 30.000 stora och små organisationer - däribland Citigroup, eBay, Netflix, Coca-Cola och United Airlines - använder Atlassians ärendehantering, samarbetsplattformar och programutvecklingsprodukter såsom JIRA och Confluence, för att arbeta smartare och leverera högkvalitativa resultat i tid. Läs mer på http://atlassian.com.

OM STRETCH

IT-konsultföretaget Stretch arbetar med affärssystemet SAP i kombination med andra ledande affärslösningar. Vi erbjuder expertis inom processtöd, beslutsstöd, arktitekur, integration, säkerhet och användarvänlighet genom enhetliga och effektiva system.

Stretch grundades år 2002. Koncernen består av bolag med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo med sammanlagt cirka 150 medarbetare.


För mer info:
Magnus Högfeldt, marknadsansvarig magnus.hogfeldt@stretch.se 070 552 81 59
www.stretch.se