Strict

STRICT: Stadigt växande STRICT-bolaget Norrlandsindustrier AB (publ) får ny VD

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:04 CET

Lång och bred industrierfarenhet får en vitamininjektion av ung, affärsinriktad dynamik - vilket öppnar för fortsatt långsiktig expansion och tillväxt. Det blir resultatet när 37-årige Jim Wallström den 1 november 2011 tillträder som VD för den stadigt växande industrikoncernen Norrlandsindustrier AB (publ). Huvudägare med 47,7 procent av röste- och kapitalandelen i Norrlandsindustrier är STRICT Equity AB, ett helägt dotterbolag till 1,618 STRICT AB (publ). Det nya uppdraget blir ett kliv uppåt på känd mark för Wallström, då han närmast kommer från VD-posten på ett av koncernens dotterbolag, STV, Scandinavian Terrain Vehicles AB.

Wallström ersätter Anders Westman som kommer att fokusera på sitt VD-uppdrag i dotterbolaget ÅMV Production AB inklusive den sedan halvårsskiftet förvärvade verksamheten i NSP Maskin AB.

- Jim Wallström har gjort ett mycket bra jobb under sin relativt korta tid på STV. Hans goda insatser och sammansättning av industrikunskaper, affärskompetens och ledaregenskaper gör honom till precis rätt man för VD-arbetet, säger Ronnie Bergström, styrelseordförande i Norrlandsindustrier.

Norrlandsindustriers affärsidé är att genom ett aktivt och långsiktigt ägande skapa ökad tillväxt i försäljning och förbättrad lönsamhet i en koncern bestående av 7-10 industriföretag. I dagsläget består koncernen av de tre företagen Berco Produktion AB plus nämnda STV AB och ÅMV Production AB.

- Med Wallström i Norrlandsindustriers operativa ledning tillsammans med den breda industrierfarenheten hos såväl styrelsen som dotterbolagens VD:ar kan vi nu ta nästa steg i Norrlandsindustriers utveckling som ordningsvinster. Något som både innebär ambitioner att bli fler företag och att fortsätta skapa kraftfulla företag emellan, och på så sätt ytterligare stärka koncernens lönsamhet och konkurrenskraft, säger Ronnie Bergström.

- Det känns väldigt hedrande och inspirerande att få uppdraget att leda Norrlandsindustrier in i nästa utvecklingsfas. Kombinationen av den erfarenhet och vilja att växa som finns inom koncernen och bland ägarna tilltalar mig särskilt, säger Jim Wallström.

Inledningsvis kommer Jim Wallström att dela sin tid mellan att vara fortsatt VD för STV och VD-uppdraget för Norrlandsindustrier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ronnie Bergström
Verkställande direktör STRICT Equity AB

Telefon 08-5450 7357
Mobil 0702-59 38 00
ronnie.bergstrom@strictequity.se

Jim Wallström
VD Norrlandsindustrier AB (publ)

Telefon 0910-29 07 01
Mobil 070-101 47 01
jim.wallstrom@norrlandsindustrier.se


Vänligen se även www.strict.se och www.norrlandsindustrier.se

STRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare
Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 fem st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.