Strict

STRICT: STRICT-bolaget och bandvagnstillverkaren STV får exportorder värd MSEK 8,0

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:18 CET

Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) i Skellefteå som är ett helägt dotterbolag till Norrlandsindustrier AB (publ) där STRICT är störste ägare med 47,7 procent, har tagit hem en exportorder på MSEK 8,0. Ordern kommer från Sakhalin Energy i östra Ryssland och gäller utveckling och uppgradering av fyra stycken bandvagnar.

- Bandvagnarnas tilltagna storlek gör att vi kan transportera tyngre och större laster än med något annat liknande fordon, vilket är viktigt när man transporterar bränsle och material, säger ryske köparen Alexander Pirogov på Sakhalin Energy.

Bandvagnarna kommer att användas vid ett gas- och oljeprojekt på ön Sakhalin, strax norr om Japan i nordöstra Ryssland. Där råder extrema klimatförhållanden med sträng kyla och branta lutningar. Bandvagnarna specialutrustas för arbete i tuffast möjliga terräng och klimat och kommer att transportera material och bränsle på väglös brant terräng.

- Den stora exportordern betyder mycket för STV. Att tillverka Bv 206 MLI är en av våra viktigaste verksamheter där vi räknar med fortsatt tillväxt, säger Jim Wallström VD i STV.

Uppgraderingsprogrammet för bandvagnarna har STV tagit fram tillsammans med BAE Systems Hägglunds AB. Den högsta uppgraderingsnivån ger ett fordon som håller nyskick. Uppgraderingen ger hög prestanda, driftsäkerhet och miljöfördelar genom noggrant komponenturval med bra bränsleekonomi och lågt marktryck.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ronnie Bergström
Verkställande direktör STRICT Equity AB
Telefon 08-5450 7357
Mobil 0702-59 38 00
ronnie.bergstrom@strictequity.seJim Wallström
VD Norrlandsindustrier AB (publ)
Telefon 0910-29 07 01
Mobil 070-101 47 01
jim.wallstrom@norrlandsindustrier.se


Vänligen se även www.strict.se och www.norrlandsindustrier.seSTRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare
Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 fem st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.