Strict

STRICT: STRICT-bolaget och bandvagnstillverkaren STV får order till USA och Europa

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:54 CET

 

Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV), som är ett dotterbolag till Norrlandsindustrier AB (publ) där STRICT är störste ägare med 47,7 procent, har fått ytterligare en beställning från BAE Systems Hägglunds AB på två uppgraderingar av Bv 206. Bandvagnarna ska användas som demobandvagnar i Kalifornien och Holland och specialutrustas för arbete i tuffast möjliga terräng och klimat. Ordervärdet är drygt 2 miljoner kronor.

- Avsikten med demonstrator bandvagnarna är att visa hur MLI (Mid Life Improvement) är ett utmärkt uppgraderingsprogram för bandvagn Bv 206. Det är ett unikt sätt att få använda bandvagnar att bli som nya, säger Bengt Larsson på BAE Systems Hägglunds AB.

Uppgraderingsprogrammet har STV tagit fram tillsammans med BAE Systems Hägglunds AB. Den högsta uppgraderingsnivån ger ett fordon som håller nyskick. Uppgraderingen ger hög prestanda, driftsäkerhet och miljöfördelar genom noggrant komponenturval med bra bränsleekonomi och lågt marktryck.

- Beställningen visar på fortsatt förtroende från BAE Systems Hägglunds AB. Att tillverka Bv 206 MLI är en av våra viktigaste verksamheter där vi räknar med fortsatt tillväxt, säger Jim Wallström VD i STV.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronnie Bergström
Verkställande direktör STRICT Equity AB
Telefon 08-5450 7357
Mobil 0702-59 38 00
ronnie.bergstrom@strictequity.se

Jim Wallström
VD Norrlandsindustrier AB (publ)
Telefon 0910-29 07 01
Mobil 070-101 47 01
jim.wallstrom@norrlandsindustrier.se

Vänligen se även www.strict.se och www.norrlandsindustrier.se

STRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare
Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 fem st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se