Strict

STRICT: STRICT expanderar och söker nya medarbetare

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:22 CET

(Aktietorget: STRI B)

(Aktietorget: STRI)

För att kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter söker STRICT ett antal nya medarbetare. Vi letar efter dig med stark integritet, egen drivkraft och karaktär som vill medverka till att STRICT och våra kunder utvecklar sina verksamheter på ett exceptionellt sätt.

Investeringsanalytiker
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB söker vi en Investeringsanalytiker som skall assistera VD i hantering, analys och due diligence av tänkbara förvärvsobjekt samt framtagande av beslutsunderlag. Förutom civilekonomexamen och/eller jur kand ser vi helst att du har 1-2 års erfarenhet av liknande arbete hos riskkapitalbolag, investment bank, fondkommissionär eller liknande. För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Ronnie Bergström, VD STRICT Equity AB på telefon 08-5450 7357 eller e-post ronnie.bergstrom@strictequity.se.

IR-ansvarig
Vi söker en IR-ansvarig som skall utveckla och stärka STRICTs funktion för Investor Relations men även bistå våra kunder med löpande rådgivning i IR-frågor. Tjänsten ställer höga krav på förmåga att uttrycka sig i skrift, förmåga att på ett proaktivt sätt identifiera och formulera nyheter samt hög social kompetens då löpande kontakter med aktieägare och ekonomijournalister ingår i arbetet. Vi ser helst att du har 5-10 års erfarenhet av liknande arbete. För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Mats Löfgren, Koncernchef STRICT på telefon 08-5450 7351 eller e-post mats.lofgren@strict.se.

Redovisningsekonomer
Vi söker en till två Redovisningsekonomer med minst 5-10 års erfarenhet av redovisningsarbete från revisions-, redovisningsbyrå eller liknande. Du kommer främst att arbeta med hantering av våra kunders redovisning och rapportering. Då de flesta av våra kunder är listade bolag eller har för avsikt att lista sin aktie, krävs stark förmåga att möta deadlines när det gäller framtagande av rapporter till styrelsen och aktiemarknaden. Kunskaper i koncernredovisning värderas extra. För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Ekonomichef Ingela Borsch Nordén på telefon 08-5450 7356 eller e-post ingela.borschnorden@strict.se.

Ansökan skall vara STRICT tillhanda senast 29 januari 2010, antingen via e-post till adressen rekrytering@strict.se eller via post till STRICT, "Rekrytering", Box 555 95, SE-102 04 Stockholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Löfgren
Verkställande direktör 1,618 STRICT AB (publ)

Tel 08-5450 7351
Mobil 0704-91 81 71
mats.lofgren@strict.se

Vänligen se även www.strict.seSTRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare
Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 fem st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.