Fortum Sverige AB

Strömavbrott i södra Stockholm måndag 3 december

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 12:05 CET

Samtliga kunder som igår drabbades av strömavbrott i södra Stockholm har strömmen tillbaka. Orsaken till strömavbrott är fortfarande okänd, men en utredning har påbörjats.

- Det inträffade strömavbrottet är mycket olyckligt och jag beklagar djupt det besvär som detta har orsakat våra kunder. Tyvärr inträffade det också vid en tidpunkt när många är på väg från sina arbeten, vilket gjorde att de blev extra besvärligt, säger Johan Hedman, ansvariga för det regionala elnätet i Stockholm, och fortsätter:

- Vi har nu på morgonen startat en utredning av avbrottet. Utredningen kommer att ledas av både en intern och en extern expert.

Händelseförlopp

Måndagen den 3 december strax efter kl 16 inträffade det ett strömavbrott som berörde drygt 41 000 kunder i bland annat områdena Farsta, Hökarängen, Skarpnäck och Bagarmossen.

När detta strömavbrott inträffade befann vi oss i ett reservdriftläge eftersom en av tre transformatoranslutningar i berörd station var under reparation.

För att inte orsaka ytterligare fel behövde vi först inspektera stationen innan vi kunde koppla på strömmen igen. Eftersom vi inte hittade några synliga fel bestämde vi oss för att koppla tillbaka strömmen, men tyvärr uppstod då ett följdfel och ytterligare ca 40 000 kunder i Älvsjö, Västberga och Enskede blev utan ström.

En mer noggrann genomgång av anläggningen gjordes för att än en gång säkerställa att inga apparater havererat. Då inga fel hittades kunde driften börja koppla tillbaka strömmen i mindre etapper och merparten av kunderna fick strömmen tillbaka vid 19-tiden. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka ca kl 21:30.

Uppmaning om återhållsamhet av användning av elen
Med anledning av att orsaken till felet igår fortfarande är okänd och det är kallt ute uppmanade vi igår kväll och även nu på morgonen våra kunder till återhållsamhet i användande av elen. Detta är en ren säkerhetsåtgärd för att minska på belastningen i elnätet. Det är inget nödläge och vi har dessutom startat extra elproduktion i området för att förstärka systemet, men vi är tacksamma om kunderna stänger av de apparater de för närvarande inte använder.

Då den lagstadgade avbrottsersättningen träder ikraft då kunderna haft strömavbrott 12 timmar, kommer Fortum inte att betala ut någon generell ersättning.

För mer information kontakta,
Johan Hedman, ansvarig för det regionala elnätet i Stockholm, tfn 070-564 19 86
Carola Hjerthén, kommunikationsansvarig Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com