Stora Enso AB

Strömavbrott vid Stora Ensos bruk i Uleåborg

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 12:07 CEST

Båda pappersmaskinerna stoppades i går kväll vid Stora Ensos bruk i Uleåborg, Finland, till följd av en nedriven kraftledning. Produktionen återupptogs igen i morse. Händelsen får inte några större följdverkningar för koncernen. Omkring 1 000 ton pappersproduktion gick förlorad. Driften vid massabruket var stoppad för underhåll och massaproduktionen drabbades därför inte av några större följdverkningar.

Kraftledningen revs ned när den blev påkörd av en skogsmaskin i samband med transport av timmer. Detta fick till följd att brukets hela automationssystem slogs ut.

Olyckan medförde inga personskador. Koncernen undersöker orsaken till olyckan.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Harri Pihlajaniemi, produktionschef, +358 2046 33900
Aulis Ansaharju, Senior Vice President, Graphic Paper, +358 2046 21282


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Under 2003 uppgick Stora Ensos omsättning till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på omkring 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 förädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
Business ID 1039050-8