Concordia Maritime AB

Strömma Turism & Sjöfart köper Interbus

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:03 CET

Strömma Turism & Sjöfart AB förvärvar samtliga aktier i Interbus AB, samt befintliga registrerade varumärken ”Interbus”, från Concordia Bus Nordic AB. Ägarbytet skall ge Interbus bättre förutsättningar att utvecklas vidare, samtidigt som Concordia Bus-gruppen koncentrerar verksamheten till linjelagda resor.

Interbus AB har sedan 1992 ägts av Swebus, Stagecoach och senast Concordia Bus. Huvudverksamheten för dessa bolag är kollektivtrafik. Interbus har under dessa år inte utgjort kärnverksamhet hos sina respektive ägare och det har periodvis medfört att Interbus inte fått det stöd och det engagemang som varit nödvändigt.

Concordia Bus har sedan några år utvecklat Interbus och dess verksamhet, vilket bland annat ledde till förvärvet av reseföretagen Marstrands-Hermansby och FO-resor, samt till en ökad anskaffning av nya bussar. Men samtidigt har man också konstaterat de skilda förutsättningar som präglar Interbus verksamhet jämfört med systerbolagen.

Styrelsen i Concordia Bus-koncernen har därför fattat beslut att försöka hitta nya ägare till Interbus och sälja bolaget till dessa.

– Vår förhoppning är att Interbus kommer att utvecklas ytterligare i Strömma-familjen. Interbus har en utmärkt position på svensk turistbussmarknad och är det enda bolaget som bevisat sig klara riktigt stora evenemang med en rad utmärkta och prestigefulla kunder, säger Ragnar Norbäck, koncernchef på Concordia Bus.

– Idag är jag är mycket nöjd med att förhandlingarna kunnat slutföras på ett framgångsrikt sätt. Jag är övertygad om att Strömma kommer att utveckla Interbus vidare som marknadsledare på turistbussar.

Jan Larsén är VD för Strömma Turism & Sjöfart AB:

– Det skall bli mycket stimulerande att få utveckla denna verksamhet tillsammans med befintlig personal. Vår tanke är att Interbus arbetar vidare som självständigt dotterbolag men att vi kan utveckla turisttrafiken ytterligare, säger Larsén.

Försäljningsbeslutet är främst strategiskt och inte finansiellt. Interbus utgör cirka 3 procent av koncernens omsättning och en försäljning av Interbus har liten påverkan på koncernens finansiella ställning. Tillträdesdag blir den 30 november 2006. Personalen informerades tidigare idag om affären och om sin nya ägare.

För mer information, var god kontakta:
Ragnar Norbäck, CEO Concordia Bus AB, Telefon:0701-87 10 40
Jan Larsén, VD Strömma Turism & Sjöfart AB, Telefon: 0708-94 76 34

Concordia Bus-gruppen är en av Europas tio största inom allmänna transporter och störst i Norden. Koncernen transporterar årligen cirka 280 miljoner passagerare i linjetrafik, långfärdsbussar och turisttrafik i Sverige, Norge och Finland. Bland de operativa bolagen är Swebus och Swebus Express i Sverige, I.M. Schøyen Bilcentraler i Norge och Concordia Bus Finland.