Fortum Sverige AB

Strömmen åter under dagen

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:40 CET

Arbetet med felavhjälpning återupptogs nu på morgonen. Väderprognosen för dagen ser god ut och bedömningen är att alla avbrott till följd av de senaste dagarnas hårda väder ska vara åtgärdade under dagen.

Kl. 08.30 var följande antal kunder strömlösa.

Dalarna 0
Gävleborg 651
Halland 3
Värmland 236 (dessa fel är nya och inte relaterade till tidigare avbrott)
Örebro 2
Västra Götaland 66

Kortare statusrapporter skickas direkt till lokal media i berörda områden (s.k. OJJE-meddelande). För aktuellt driftläge hänvisar vi också till vår driftwebb http://edw.fortum.se.


Fortums kunder som nu ser att omgivningen har fått strömmen tillbaka men själva fortfarande är strömlösa uppmanas att ringa felanmälan på tfn 020-44 11 00.


Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser eller information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

För pressinformation kontakta:
Mikael Lindberg, Kommunikatör Fortum Distribution i Sverige, tel: 070-344 59 32
Alexandra Hempel, Kommunikatör Fortum Power and Heat Sverige, tel: 070-344 57 35

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka
9 000.