Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm Wången

Strömsholm investerar med elever och studenter i fokus!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 10:04 CET

Vid styrelsemöte med Strömsholms Utvecklings AB den 30 januari 2013 beslutade styrelsen att satsa 4 mkr på ombyggnad av skollokaler samt renovering av elevboenden vid Ridskolan Strömsholm.
Ombyggnationen startar under våren och planeras vara klar till höstterminens start i augusti. Uppdraget att genomföra ombyggnationen har, efter upphandling, gått till Trollebo Byggkonsult i Hallstahammar.

- Den utveckling som nu sker på Ridskolan, med många olika utbildningsformer, är mycket viktig både för Strömsholm och kommunen i sin helhet, säger Catarina Pettersson Kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar tillika ordförande i STUTAB.

Ridskolan Strömsholm är nu inne i en positiv utvecklingsfas, där satsningen är tydlig på kärnområdena utbildning och sport.

- Ombyggnad av befintliga klassrum tillsammans med en utökning samt en välbehövlig standardhöjning av elevboenden och gemensamhetsytor ligger helt i linje med vårt tydliga elev och studentfokus, säger Jan Andersson VD på Ridskolan Strömsholm och i STUTAB.

STUTAB äger några ridhus, med elevboenden och undervisningslokaler, och hyr i sin helhet ut dessa till Ridskolan Strömsholm. Ridskolan äger även några egna fastigheter men den största fastighetsägaren på Ridskoleområdet är Statens Fastighetsverk.

- Det starka partnerskap som nu råder mellan fastighetsägare, kommunen, branschen och Ridskolans ägare är ett fint exempel på lyckosam samverkan, säger Catarina Pettersson.

”Vi har de senaste åren jobbat mycket positivt med vår egen organisation, men vi är samtidigt ett litet bolag där vi är beroende av samverkan med partners som tror på Strömsholm”, avslutar en nöjd Jan Andersson.

Strömsholms Utvecklings AB, ägare är:
-  Hallstahammars Kommun
-  ATG
-  Hästnäringens Nationella Stiftelse

Ridskolan Strömsholm RS AB, ägare är:
-  Föreningen Ridskolan Strömsholm, och dess medlemmar är:
   -  Svenska Ridsportförbundet
   -  ATG
-  Hästnäringens Nationella Stiftelse

 

För ytterligare information:

Jan Andersson VD Ridskolan Strömsholm och STUTAB
Tel: 0220-451 16 eller 070-247 26 77
E-post: jan.andersson@stromsholm.com

Catarina Pettersson Ordförande Kommunstyrelsen i Hallstahammar och STUTAB
Tel: 0220-240 15 eller 0220-240 00 (växel)
E-post: Catarina.pettersson@hallstahammar.se

 

Ridskolan Strömsholm AB är Sveriges ledande centrum för utbildning av ridlärare. Vi bedriver vår verksamhet i mycket naturskön kulturmiljö i Hallstahammars kommun vid Mälaren. Vi är 40 medarbetare, varav 20 lärare, som utbildar ca 250 elever per år. Vi omsätter ca 50 mkr per år. Ägare är ATG och Svenska Ridsportförbundet samt HNS, Hästnäringens nationella stiftelse. Vi samverkar nära med våra andra riksanläggningar Flyinge och Wången.

Våra huvudutbildningar är: univeritetsutbildning, ridsportgymnasium, folkhögskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Vi bedriver forskning och utveckling, dessutom genomför vi ett antal tävlingar och högklassiga clinics under året.
www.stromsholm.com