Cardell Consulting AB

Boksläpp! RED MATTERS "Bränn mötesborden, släng ut coacherna, dröm mer och tillsammans" Liv Cardell.

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 07:00 CET

En bok om att leda i nutiden. Att samla krafterna och kunna navigera i rörelsen i en tid präglad av mångfald, komplexitet och osäkerhet. Konkreta metoder och redskap för att förflytta företagskultur och för att skapa strukturer och former där lärande, värdestyrning och förnyelse lever sida vid sida om produktion i vardagen. Metoder som samlar krafterna i hela företaget i skapandet av framtiden o där människor tränas i sin förmåga och vilja att bidra till helheten. 
 
Vill du veta mer om vad gurkor och företagskultur har gemensamt? Vill du veta mer om företagsdimensionerna blått och rött magin med kommunikationssortering. Vill du skapa en organisation som möjliggör hållbar växande och kontinuerlig förnyelse. Vill du ha konkreta metoder och redskap i abstrakta ämnen som ofta enbart blir vackra ord och viljeinriktningar i policies och broscyrer. Vill du skapa mästerliga möten som förlöser deltagarnas klokhet och kreativitet. Här har du boken. 



Varmt välkommen att höra av dig till Liv Cardell
för bokbesälltning, föreläsning, processtöd eller frågor. 
Mobil: 0733 744 777. 

Cardell Consulting, Hjorttackegatan 23, Malmö

Web: cardellconsulting.se

Mail: info@cardellconsulting.se


För intervju kontakta:  Nina Jansdotter, nina@ninajansdotter.se +46 70 444 39 74

Red Matters magi
En genomgående idé i boken är att dela in organisationen i de två dimensionerna blå struktur och röd kultur. I den blå strukturen har begrepp sorterats in som handlar om mål, system, strukturer och kontroll. Begrepp som är konkreta, operativa, baserade på fakta och där effekter är enkla att koppla till handling och insatser. Under begreppet rött sorteras begrepp in som handlar om attityder, beteenden, visioner, värden, kund-, medarbetar- och ledarlöften, filosofier etcetera. Dessa begrepp är abstrakta, komplexa och mer långsiktiga varför även strategier inordnas under rött. I den röda dimensionen är det inte lika lätt att tydligt se insats och effekt. Genom att tydliggöra skillnaden mellan blå och röd dimension kan en medveten balans skapas vilket är en förutsättning för grönt, det vill säga för resultat, hållbart växande och ständig förnyelse. Eftersom kultur skapas i mänskliga möten blir mästerliga möten ett viktigt inslagi boken.  


Om Liv Cardell
Organisationskonsulten Liv Cardell drivs av att skapa organisationsstrukturer som kännetecknas av mod, medvetenhet och ansvarstagande. Cardell Consulting arbetar med företagsutveckling och speciellt fokus på företagskultur, ledningsgrupper, företagsdialoger och förnyelseledarskap.

Liv liknar företagskultur med inläggning. Gurkor kan växa på olika ställen och få olika karaktär. Om de läggs i en burk med inläggning ändrar gurkorna smak oavsett deras bakgrund. Ofta sänder vi iväg ”gurkor” på kurs och stoppar i dem i samma inläggning med hopp om att de skall ändra smak. Liv Cardell jobbar med inläggningen, dvs skapar strukturer och förutsättningar för att mänsklig utveckling sker sida vid sida om produktion i vardagen.

 

Liv Cardell driver företaget Cardell Consulting AB under vilket konceptet Red Matters sorterar. Cardell Consulting är specialiserad på den mänskliga faktorn i företag och jobbar förutom med företagskultur (visioner, värdegrunder, filosofier), med bl a ledningsgruppsutveckling, förnyelseteam, förnyelseledarskap, processledarutveckling, konflikthantering, coachning. Nästa bok jag vill skriva handlar om att föra över mycket av tankarna i Red Matters till att handla om världsmedborgarskapidgade ledarskapet. Om hur man kan få människro att ta ett större ansvar som en del på den glob vi lever på.