Egrannar

Strukturera, engagera – och snacka inte skit om brf-medlemmarna

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 08:30 CEST

Hur blir man en riktigt bra bostadsrättsstyrelse? Egrannar frågade dem som borde veta, nämligen styrelsemedlemmar i olika bostadsrättsföreningar. Svaren är entydiga: Strukturera arbetet, snacka inte skit om medlemmarna, utan engagera dem i stället. Och – inte minst viktigt – se till att ha trevligt tillsammans!

Detta framgår av en färsk enkät, där 372 personer som sitter eller har suttit i styrelsen till en bostadsrättsförening svarade på frågor. En av frågorna löd: Har du tips till andra styrelser, som kan göra styrelsearbetet intressantare, roligare, effektivare eller enklare? Hundratals konkreta och användbara tips kom in.

Tipsen fördelade sig på sex kategorier. Siffran inom parentes är den andel tips som kom in i denna kategori.

1. Strukturera och planera (40 %).

2. Engagera medlemmarna (27 %).

3. Respektera varandras olikheter. Snacka inte skit om medlemmarna (14 %).

4. Se till att ha trevligt i styrelsen (7 %).

5. Ta hjälp med förvaltning, ekonomi etc (6 %).

5. Gå utbildningar och kurser (6 %).


Här är några av tipsen i respektive kategori (ännu fler tips via denna länk):

Strukturera och planera

”Korta lättsamma möten, aldrig spilla tid på att gnälla utan knivskarpt fokus på konstruktivt tänkande, annars tar allt på tok för lång tid.”

”Göra grundarbetet först: långsiktig planering med underhållsplan och budget som sträcker sig många år.”

”Prova icke-traditionella mötestider, t.ex. frukostmöte.”

”Ta god tid att bereda frågorna och kort tid att åtgärda dem.”

”Viktigt att styrelsen kan delegera speciella arbetsuppgifter till personer/grupp av personer.”

”Blanda olika åldrar. Viktigt är att någon äldre medlem delger och minns vad som hänt i fastigheten tidigare år, dels för att förstå vissa beslut men oxå för att inte slösa tid på sånt som redan diSkutetats/åtgärdats.”

”Strukturerade möten. Ta en sak i taget. Prio-lista. Noga med upphandlingar och hantverkare, väldigt godtyckligt och priset svänger!”

”Försök att blanda i olika åldersgrupper. Bra att få info från yngre vilka fórstår dagens informationssamhälle och metoder.”

”Bra avtal för fastighetsförvaltning samt ekonomi underlättar.”

”Att skapa bra rutiner och mallar för återkommande uppgifter och därmed fördela ansvaret enklare, mindre belastning på enskild ledamot. Vi har allt upplagt via drive så att alla styrelsemedlemmar kan komma åt allt snabbt och enkelt.”

Engagera medlemmarna

”Visa för medlemmarna att deras åsikter syns och beaktas.”

”Ha gemensamma aktivitetsdagar exempelvis städdagar med efterföljande fika, engagera medlemmar utanför styrelsen i projekt för bostadsrättsföreningen, grillkvällar, glöggsamling före jul.

”Var aktiv med webbsidan och sociala medier, t ex Facebooksidan för föreningens medlemmar, eller bidra med inlägg på ortens sociala webbsajter om det finns.”

”Bjuda in ett par medlemmar till varje styrelsemöte för att se och höra hur det går till...”

”Gör projekt där andra än styrelsemedlemmar ingår.”

”Jag tror att ju mer demokratiskt styrelsen är desto intressantare blir arbetet för andra. Tex låta medlemmar tycka till i olika frågor.”

”Beroende på brf-s storlek: Se till att starta Gransamverkan, som i sin tur leder till mer gemenskap och på sikt blir medlemmar mer intresserade av Styrelsens arbete. Viktigt bl. a. är att informera medlemmar om att de inte betalar HYRA.”

”Avsluta städdag med trevlig o god måltid där man har tid att prata med varandra. Bjud in dom som av olika skäl ej kan medverka, bidrar till sammanhållning. Gör en trevlig ren entré så alla känner sig lite stolta.”

Respektera varandras olikheter. Snacka inte skit om medlemmarna

”Att respektera varandras olikheter och låta göra det man är bra på.”

”Undvik skitsnack om medlemmarna.”

”Var öppen och rakryggad, smyg inte bakom folks ryggar utan säg saker rätt ut på ett trevligt och konstruktivt sätt.”

”Hålla löften och följa demokratiska regler.”

”Man själv måste ta egna initiativ, annars går inte.”

Se till att ha trevligt i styrelsen

”Var inte så formella. Ha styrelsemöten hemma hos varandra och ta en fika under mötet. Avsluta med en promenad i föreningen.”

”Se till att göra något ihop utanför styrelsemötena, t. ex. middag.

Ta hjälp med förvaltning, ekonomi etc

”Lägg ut bokföring och ekonomi på entreprenad.”

”Se till att skapa kontakter med brf runt om kring vilket ökar möjligheterna att skapa god yttre miljö.”

”Låta ett bolag sköta ekonomi med räkningar.”

Gå utbildningar och kurser

”Nyvalda styrelser borde få gå kurs i styrelsearbete. Hur man arbetar i grupp och hanterar olika åsikter samt juridiken och ekonomin bakom. Man kan göra det roligt och intressant – behöver inte vara tråkigt.”

”Viktigt med utbildning i olika aktuella frågor för styrelsen.”

”Gå kurser, ta in konsulthjälp hur styrelsearbetet bör bedrivas.”


Här hittar du fler tips 

Hemsida och smarta tjänster för bostadsrättsföreningar. Egrannar gör det enkelt och roligt att bo i bostadsrätt. Smarta tjänster som bokningsfunktion, anslagstavlor och automatiskt medlemsregister sparar mycket tid och arbete, för både medlemmar och för föreningens styrelse. Egrannar är helt gratis att använda och på 15 minuter är man igång.