Security Solution Scandinavia AB

Strukturerad riskhantering hos Eskilstuna kommun

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:00 CET

Eskilstuna Kommun har under hösten 2012 beslutat sig för att använda RISKsolution Basic som IT-stöd i sitt interna riskhanteringsarbete. Kommunens systematiska säkerhetsarbete inkluderar hela säkerhetskedjan från risk- och bristidentifiering, åtgärdsplanering, genomförande och uppföljning.
Programmet används främst som dokumentationsstöd i genomförande av riskanalyser, som ett led i kommunens förebyggande säkerhetsarbete. 

RISKsolution är ett internutvecklat program från Security Solution Scandinavia AB och finns i tre olika utgåvor: 

- RISKsolution Basic 

- RISKsolution Standard 

- RISKsolution XT (Extended)

RISKsolution Basic är ett IT-stöd som ger användaren möjlighet att utföra en fullständig riskanalys genom att risker, brister och åtgärder beskrivs, värderas och hanteras. Programmet är ett stöd för arbete inom alla delar av riskhanteringsprocessen och kan naturligtvis användas inom flera olika verksamhetsområden beroende på vilket behov som finns. 

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.