Länsstyrelsen i Norrbottens län

Strukturfondspartnerskapet skriver till regeringen

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:42 CEST

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland beslutade i dag, torsdag, att kontakta Regeringen för att få till stånd en utökad bemyndiganderam för socialfonden. Anledningen är att ESF-rådet har beslutat att bromsa alla nya aktiviteter och insatser på företagen.

- Vi kan inte acceptera att individer och företag inte kan fullfölja sina planer på kompetensutveckling i samband med Norrbotten och Västerbottens varsel- och konjunkturläge, säger ordförande för Strukturfondspartnerskapet, landshövding Per-Ola Eriksson.

Bakgrunden är den information från Svenska ESF-rådet som idag delgavs partnerskapet av ESF-rådets generaldirektör Åsa Lindh. Enligt Lind så kommer socialfondens så kallade bemyndiganderam inte att räcka till för de anspråk och de behov som finns i landet. Bemyndiganderamens storlek försvårar även genomförandet av redan planerade aktiviteter och insatser på företagen.

Stopp för tidigare planerade insatser

ESF-rådet har fört en dialog med Regeringen i dessa frågor. Regeringen kommer att lämna besked i den vårproposition som läggs fram den 15 april. I avvaktan på Regeringens besked har ESF-rådet beslutat att bromsa alla tidigare planerade utlysningar.

- Så sent som i februari i år prioriterade vi projekt för cirka 25 miljoner kronor, säger Erik Bergqvist, ersättare för ordförande i Strukturfondspartnerskapet samt Regionråd i Västerbottens län.

- Vissa av dessa projekt var av förstudie/kartläggningskaraktär. Dessa projekt avser att inkomma med nya ansökningar för att kunna genomföra sina insatser för kompetensutveckling. Enligt planen skulle en ny utlysning, riktad till basindustrin och dess underleverantörer starta i maj. Nu får vi besked att detta kanske inte blir möjligt och därför är klart att vi reagerar kraftigt!

Bemyndiganderamen för Socialfonden uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor och ESF.rådet, som förvaltar fonden, har begärt en utökning upp till cirka 2.5 miljarder kronor.

- Vi kan inte bara sitta och titta på, menar Chris Heister, landshövding i Västerbottens län.

- Vi har fått signaler från Regeringen att vi ska nyttja regionens resurser, bland annat strukturfondsmedlen, för att mildra effekterna av konjunkturläget och vi har tagit Regeringen på orden genom vårt initiativ till en riktad utlysning av socialfondspengar. Nu måste vi ges möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

För mer information kontakta:
Per-Ola Eriksson, landshövding Norrbottens län, tel 070-689 6054
Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten, 090-785 72 67, 070-618 68 55

Fakta och sakupplysningar: Lars-Erik Sjöblom, ESF-rådet Övre Norrland, 0920-384 90, 070-273 89 60

Samtliga projekt som prioriteras av Strukturfondspartnerskapet 2009-02-23 (pdf).
Mer information om strukturfondspartnerskapet .
Mer information om strukturfondsprogrammen.