Region Gävleborg

Strukturfondsprogram 2014-2020 - Nya möjligheter för Gävleborg

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 11:03 CEST

Region Gävleborg bjuder in till seminariedag om de nya strukturfonderna! De nya strukturfonderna utformas nu inför år 2014-2020, vilka möjligheter ger det för Gävleborg? Under dagen kommer vi att diskutera globala och regionala utmaningar, hur regeringen och EU tänker arbeta med dessa och vilka verktyg vi tror kommer att finnas genom den nya strukturfondperioden.

PROGRAM

9.00 Kaffe

9.30 Välkommen Sven-Åke Thoresen, Regionstyrelsens ordförande

9.40 Den hållbara tillväxtens utmaningar - ett globalt perspektiv Petter Hojem, SNS

10.20 Gävleborgs utmaningar Ulf Johansson, Sweco

11.00 Smart och hållbar tillväxt för alla - sammanhållningspolitiken och strukturfonderna Maria Gelin Axelsson, Region Gävleborg

11.30 Lunch

12.30 Erfarenheter och framåtblickar:

Regionalfonden: Britt-Marie Lindström, Tillväxtverket
Socialfonden: Daniel Larsson, ESF-rådet
Territoriella program: Catharina Hegrelius, Gävle kommun
Landsbygdsprogrammet: Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg

13.30 Möjligheter för Gävleborg
Öppen diskussion och frågestund, Moderator Ulf Johansson

14.00 Avslut och kaffe

Petter Hojem
Var ämnessakkunnig i Framtidskommissionen och sekreterare för utredningen Hållbar tillväxt i globaliseringens tid, som koordinerades av näringsminister Annie Lööf. Idag arbetar Petter på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Ulf Johansson
Arbetar som seniorkonsult på Sweco Eurofutures och har lång erfarenhet av regional, lokal och nationell utveckling. Han har även varit direktör för regional tillväxt och utveckling hos SKL och Gotlands kommun. Ulf har också arbetat med olika processer och analyser i Gävleborg.

Frågor om innehåll:
Magdalena Berglin, 026-65 02 32, magdalena.berglin@regiongavleborg.se

Tid: 25 juni kl 9-14

Plats: Elite Grand Hotel i Gävle

Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen. Vi är ett kommunalt samverkansorgan mellan länets kommuner och landsting. Arbetet styrs av det regionala utvecklingsprogrammet.