Svenska kyrkan

Strukturfrågorna dominerar bland årets kyrkomötesmotioner

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 14:19 CEST

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Bild: Magnus Aronson/IKON

Utveckling av konfirmandarbetet, satsningar på miljö- och energifrågor och förslag om ändringar i kyrkoantikvarisk ersättning är några ämnen i de 62 motioner som skrivits till årets kyrkomöte. Flest motioner har dock strukturfrågorna i Svenska kyrkan genererat.

Åtta av motionerna har skrivits med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet ”Strukturfrågor i Svenska kyrkan” där det föreslås en förenklad organisation och ledning för Svenska kyrkans församlingar. 

Mer om kyrkomötet och motionerna på kyrkomötets webbplats där man också hittar
Kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet. Klicka på  www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Fakta om kyrkomötet
Kyrkomötet 2012 samlas i Uppsala den 25-28 september och 19-21 november. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2010-2013 innehas av 118 kvinnor och 133 män från 13 olika nomineringsgrupper.

Mandatfördelning 2010-2013
S (Arbetarepartiet–Socialdemokraterna): 71
M (Moderata Samlingspartiet): 41
C (Centerpartiet): 34
POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan): 33
KR (Kristdemokrater i Svenska kyrkan): 18
FiSK (Folkpartister i Svenska kyrkan): 13
FK (Frimodig kyrka): 13
MPSK (Miljöpartister i Svenska kyrkan): 8
ÖKA (Öppen kyrka – en kyrka för alla): 8
SD (Sverigedemokraterna): 7
ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan): 3
KSV (Kyrklig samverkan i Visby): 1
SPI (Seniorpartiet): 1