Semcon

Strukturkostnader för den tyska ingenjörsverksamheten belastar Semcons fjärde kvartal

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 16:25 CET

Åtgärder kopplade till effektiviseringsarbetet inom den tyska ingenjörsverksamheten, Engineering Services Germany, medför strukturkostnader som kommer belasta fjärde kvartalet om cirka 25 Mkr. Kostnaderna är en följd av det förändringsarbete som pågår inom affärsområdet, vilket initierades tidigare i år. Åtgärderna består i att stärka kunderbjudandet och öka försäljningen. Det medför bland annat en ny affärsstruktur och minskad administrativ stab inom affärsområdet. Förändringarna beräknas ge effekt under 2016. Samtidigt bedöms utvecklingsbehovet inom tysk fordonsindustri vara fortsatt stort.

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon bidrar till kundernas konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Utförande och leverans anpassas efter kundernas behov, från deltagande i kundens team till utvecklingsprojekt i egen regi. Koncernen hade en omsättning på 2,7 miljarder kronor under 2014 och har verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. Semcons största kunder är: ABB, AB Volvo, Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Jaguar Land Rover, Scania, Volvo Personvagnar och VW. Läs mer på semcon.se.