ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Strukturstudie av näringslivet 2003

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 10:53 CEST

Svenska internationella företag har halverat sina investeringar i Sverige mellan 2002 och 2003. Även de utlandsägda företagens investeringar minskade visar ny statistik från ITPS.

Nettoinvesteringarna i näringslivet minskade med 13 procent mellan 2002 och 2003. Detta beror främst på att svenska internationella företag har halverat sina investeringar, en minskning med 24 000 miljoner kronor till 21 200 miljoner kronor. Även de utlandsägda företagen minskade sina investeringar, en minskning med 5 800 miljoner kronor. De nationella företagens investeringar ökade däremot med 3 400 miljoner kronor till 123 700 miljoner kronor. Detta sammantaget gör att de nationella företagen ökade sin andel av näringslivets investeringar från 57 till 68 procent mellan åren.

Mellan 2002 och 2003 ökade det totala förädlingsvärdet, eller näringslivets bidrag till bruttonationalprodukten, och uppgick till ca 1 400 miljarder kronor år 2003. Av detta stod de utlandsägda företagen för 26 procent, de svenska internationella företagen för 22 procent och de nationella företagen för 52 procent.

Störst andel anställda i internationella företag år 2003 hade Västra Götalands län med 49 procent, andra län med en hög andel var Stockholms län med 46 procent, Örebro län och Kronobergs län med 45 procent var.

De län som hade störst andel av sin nettoomsättning i utlandsägda företag var Västra Götalands län med 61 procent, följt av Stockholms län med 59 procent och Blekinge län med 58 procent. De nationella företagen hade högst nettoomsättning i Gotlands län med 78 procent och i Jämtlands län med 63 procent.