Swedbank

Student? Hur få pengarna att räcka?

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 11:53 CEST

"Sjung om studentens lyckliga dar.." heter det i visan. Visst är det en spännande tid alla studenter har framför sig nu när det är dags för terminsstart. Men det är inte bara glada dagar.
- Studentens ekonomi är ofta ansträngd och det kan vara svårt att få pengarna att räcka till de nödvändigaste utgifterna, säger Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på FöreningsSparbanken. Många utgifter som kurslitteratur, material och terminsavgifter kommer dessutom vid terminsstarten och kan göra den första månaden extra besvärlig.

Som nybliven student gäller det att snabbt få kontroll över sin ekonomi. Studiemedel och lån betalas ut i förskott den 25:e varje månad.
- Det kan vara nödvändigt att göra en budget och i förväg ta reda på hur stora de fasta och rörliga utgifterna kan bli varje månad, tipsar Ylva Yngveson. Följer man sedan upp vart pengarna har tagit vägen kan man i tid se om man behöver ändra sin konsumtion på något sätt. Tänk på att studiemedel och lån bara är avsedda att täcka utgifterna under terminerna. Under skolloven måste man klara sig på annat sätt.

Bostadsbidrag kan underlätta, men se upp!
Den som fyllt 18 men inte 29 år har möjlighet att få bidrag till en del av bostadskostnaden. Bidraget minskas om inkomsterna under ett kalenderår överstiger 41 000 kronor. Som inkomst räknas bl a lön, föräldrapenning och 80 % av studiebidragsdelen. Inkomstgränserna för bostadsbidrag är lägre än vad som gäller för reducering av studiemedel. För andra halvåret 2003 kan man ha inkomster på 55 487 kronor innan studiemedlen reduceras.

Fallgropar finns: Eftersom inkomsterna räknas per kalenderår kan bostadsbidrag som betalas ut under vårterminen sista året bli återbetalningspliktigt om man snart får ett jobb och därmed en inkomst. Har man kapitalinkomster, t.ex. kapitalvinst vid försäljning av en räntefond, kan det reducera både bostadsbidrag och studiemedel om man passerat de nedre inkomstgränserna.

Studielån eller vanligt banklån?
Det finns många fördelar med att ta det statliga studielånet: man kan begära nedsättning av återbetalningen om inkomsterna är låga, återbetalning sker inte under studietiden, återbetalningstiden är lång, räntan är fördelaktig och man behöver inte binda upp t.ex. en fastighet som säkerhet. Fast lång återbetalningstid kan också vara en nackdel då totala räntekostnaden blir större än med snabb återbetalning. Den som vill kan dock alltid betala studielånet snabbare med extra inbetalningar.

Begränsad tid med studielån
Det är viktigt att känna till att tiden med studiemedel är begränsad till högst 240 veckor (kortare tid efter 40 års ålder). Om man en termin skulle klara sig med enbart studiebidragsdelen har man förbrukat de veckorna och kan inte senare utnyttja lånedelen. Tror man sig få en mycket lång utbildningstid kan det vara bättre att ta ut både låne- och bidragsdelen de veckor man tar studiemedel, spara det som inte behövs för senare studier eller betala tillbaka. För trots allt är det bra att ha så låga studieskulder som möjligt när man ska återbetala dem.

Tips:
- Teckna hem- och olycksfallsförsäkring via studentkåren eller
via försäkringsbolagens studenterbjudande. Även när du hyr möblerat behöver du försäkring för möblerna.
- Laga mat billigt - gör storkok. Det finns bra kokböcker för
liten plånbok.
- Ät lunchen hemma eller ta med lunchlåda om det fungerar rent praktiskt.
- Köp kursböcker begagnat.
- Håll nere telefonkostnaderna, framförallt till/från
mobiltelefon.
- Samåk till hemorten. Eller planera i god tid för att få bra
rabatt.
- Dela på tidningsprenumerationer eller läs på biblioteket.
Utnyttja bankernas studentpaket.
- Motionera genom att utnyttja den naturliga och billiga vägen;
cykla eller gå dit du ska.
- Ordna nästa sommarjobb i tid. Med sommarjobb på annan ort än där du bor, t ex gamla hemorten, kan du få avdrag för tillfällig anställning i deklarationen, även om du bor hos dina föräldrar.
- Utnyttja rabatter på CSN-, SFS- respektive Mecenatkortet.
- Jobba extra under terminerna men tänk på inkomstgränser och studieresultat.

Läs mer på webben, se www.foreningssparbanken.se/student eller i Ungdomsekonomen som finns på FöreningsSparbankens/Sparbankernas kontor.

Exempel på budget för en studiemånad år 2003
Man Kvinna

Inkomster
Studielån, 4 veckor 4.448 4.448
Studiebidrag, 4 veckor 2.328 2.328
Bostadsbidrag 480 480
Summa inkomster kr/mån 7.256 7.256

Nödvändiga utgifter
Bostad, rum i korridor 2.440 2.440
Mat, inkl kårlunch 2.140 1.940
Kläder 490 490
Hygien, hälsovård 390 390
Sport 130 130
Terminsavgift 60 60
Studiematerial 720 720
Övrigt nödvändigt* 830 830
Summa utgifter, kr/mån 7.200 7.000
Kvar till
hemresor, nöjen osv. 56 256

*Hem- och olycksfallsförsäkring, lokala resor, delad tidning, telefon, förbrukningsvaror och betaltjänster.
Källa: Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Ytterligare information
FöreningsSparbanken (publ), Institutet för Privatekonomi
Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04, 070-200 12 45
Lina Gustafsson, telefon 08-585 916 15