Drivhuset Sverige

STUDENTER ÄR FRAMTIDENS FÖRETAGARE

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 08:00 CET

Under hösten 2012 har 9 000 studenter från 27 olika lärosäten i Sverige svarat på frågor om synen på företagande och entreprenörskap. I svaren syns en positiv trend när det kommer till företagande. Sju av tio studerande kan tänka sig att starta företag. En ökning med fem procentenheter sedan 2007 då samma undersökning genomfördes.

– Det är glädjande att se att det är så många om vill starta företag. Sverige behöver fler entreprenöriella människor. Människor som kan, vill och har förmågan att driva saker framåt. Vi har verktygen för att lyfta fram detta hos unga människor som vill skapa nytt av sina idéer. Med akademisk höjd och låga trösklar skapar vi hållbara företag som är redo för framtiden, säger Melinda From, Tf. VD Drivhuset Sverige.

Samtidigt är det enbart sju procent av de studerande som driver företag. Här finns en tydlig skillnad mellan det stora intresset för entreprenörskap och det faktiska antalet företagare. Undersökningen visar att det är brister i kunskap om företagande och övergripande strukturella frågor som är orsaken till att det är så få som tar steget att starta.

– För de flesta studenter så handlar det om att de är rädda för att hamna i ett osäkert ekonomiskt läge och de ofta har en känsla av att egenföretagande tar mycket tid och resurser i anspråk. Tryggheten är viktig för studenterna. Vi behöver aktivt jobba med att sänka trösklarna kring företagande och visa på att alla idéer är viktiga. Jag är övertygad om att om vi fick in entreprenörskap i alla utbildningar så skulle det leda till ett ökat företagande.


KONTAKT: Melinda From, tf VD Drivhuset Sverige: 0703 - 23 81 53, melinda.from@drivhuset.se

_______________________________________________________________________________

ATTITYD 12/13

Snart släpps hela rapporten Attityd 12/13. Den visar hur studenternas attityder till entreprenörskap och företagande ser ut i Sverige. Rapporten kommer att finnas att ladda ner från www.drivhuset.se

Fakta om rapporten

Närmare 9 000 studenter på 27 olika universitet och högskolor har svarat på undersökningen. Datainsamlingen är genomförd av Novus på uppdrag av Drivhuset. Undersökningen är finansierad av Tillväxtverket.
Fakta Drivhuset

Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. Resultatet är livskraftiga företag som är redo för framtiden. Läs mer på drivhuset.se