SKTF

Studenter diskrimineras på högskolan

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:48 CEST

Fler än hälften av alla studenter som är födda utanför Norden har upplevt diskriminering på grund av sitt etniska ursprung. Den vanligaste situationen är när man har sökt arbete. Det visar en undersökning av närmare 2400 studenter som det fackliga studentsamarbetet Tria idag presenterar.

Fackförbunden HTF, SKTF och ST - som tillsammans utgör Tria - har undersökt studenters erfarenheter av diskriminering på grund av etnicitet. Undersökningen har genomförts i form av en webbenkät som gått ut via Studentkortet till studenter på universitet och högskolor.

Resultatet av undersökningen visar bland annat att:

Av dem som har utsatts för diskriminering har inte ens en av tio gjort en anmälan eftersom man inte tror att det är någon idé.
Mer än var fjärde student anser att det förekommer diskriminering på den egna högskolan.
Nära hälften av studenterna anser att deras högskola arbetar för lite, eller inte alls, för att mot¬verka diskriminering och kränkningar mot studenter med utländskt ursprung.
Cirka två tredjedelar förordar att positiv särbehandling ska tillämpas, alltid eller ibland, för att få en bättre balans mellan olika etniska ursprung på arbetsplatsen.
Över 75 procent av studenterna tror att företag och organisationer blir mer produktiva genom större etnisk mångfald och nära 80 procent säger att de har ett större förtroende för företag och organisationer som medvetet arbetar med mångfaldsfrågor.
– Det är upprörande att så många som över hälften av studenterna mer utomnordisk bakgrund har blivit diskriminerade. Det är också anmärkningsvärt att det främst skett när man sökt jobb. Det är ett stort underbetyg för Sveriges arbetsgivare, säger Camilla Ländin, verksamhetschef i Tria.

– Tria möter varje dag studenter som söker jobb. Vi hjälper dem med att lyfta fram sin kompetens utifrån det som arbetsgivarna anser vara viktigt för att få en anställning; utbildning, erfarenhet, språkkunskaper mm. Trots det sållas många arbetssökande med utländska namn bort. Det är helt oacceptabelt att arbetsgivarna inte tar till vara den kompetens som utbildningssystemen producerar.

Rapporten "Annorlunda"
https://www.sktf.se/13519.epibrw

För ytterligare kommentarer kontakta Camilla Ländin, tfn: 070- 651 69 34. För frågor kring undersökningens genomförande kontakta Cecilia Wallén, tfn: 070- 349 20 30.

Tria är ett fackligt samarbete mellan HTF, SKTF och ST - tre fackförbund som representerar nästan en halv miljon anställda akademiker och tjänstemän på den svenska arbetsmarknaden.