Fackförbundet ST

Studenter diskrimineras på högskolan

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 08:39 CEST

Fler än hälften av alla studenter som är födda utanför Norden har upplevt
diskriminering på grund av sitt etniska ursprung. Den vanligaste situationen
är när man har sökt arbete. Det visar en undersökning av närmare 2400
studenter som det fackliga studentsamarbetet Tria idag presenterar.

Fackförbunden HTF, SKTF och ST - som tillsammans utgör Tria - har undersökt
studenters erfarenheter av diskriminering på grund av etnicitet.
Undersökningen har genomförts i form av en webbenkät som gått ut via
Studentkortet till studenter på universitet och högskolor.

Resultatet av undersökningen visar bland annat att:

• Av dem som har utsatts för diskriminering har enbart en av tio gjort en
anmälan eftersom man inte tror att det är någon idé.

• Mer än var fjärde student anser att det förekommer diskriminering på den
egna högskolan.

• Nära hälften av studenterna anser att deras högskola arbetar för lite, eller
inte alls, för att mot¬verka diskriminering och kränkningar mot studenter med
utländskt ursprung.

• Cirka två tredjedelar förordar att positiv särbe¬hand¬ling ska tillämpas,
alltid eller ibland, för att få en bättre balans mellan olika etniska ursprung
på arbets¬platsen.

• Över 75 procent av studenterna tror att företag och organisationer blir mer
produk¬tiva genom större etnisk mångfald och nära 80 procent säger att de har
ett större förtro¬ende för företag och organisationer som medvetet arbetar med
mångfalds¬frågor.

– Det är upprörande att så många som över hälften av studenterna har blivit
diskriminerade. Jag tycker också det är anmärkningsvärt är att det främst
skett när man sökt jobb. Det är ett stort underbetyg för Sveriges
arbetsgivare, säger Camilla Ländin, verksamhetschef i Tria.

– Tria möter varje dag studenter som söker jobb. Vi hjälper dem med att lyfta
fram sin kompetens utifrån det som arbetsgivarna anser vara viktigt för att få
en anställning; utbild¬ning, erfarenhet, språkkunskaper mm. Trots det sållas
många arbetssökande med utländska namn bort. Det är helt oacceptabelt att
arbetsgivarna inte tar till vara den kompetens som utbildningssystemen
producerar.

För ytterligare kommentarer kontakta Camilla Ländin, tfn: 070- 651 69 34. För
frågor kring undersökningen kontakta Cecilia Wallén, tfn: 070- 349 20 30.


***
Tria är ett fackligt samarbete mellan HTF, SKTF och ST - tre fackförbund som
representerar nästan en halv miljon anställda akademiker och tjänstemän på den
svenska arbetsmarknaden.