Luleå Näringsliv

Studenter får chans till affärsnätverk

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 13:02 CEST

Tio studenter från kursen Branding You får en extra chans att skaffa sig kontakter och nätverk bland tio av Luleås företag vid helgens gala i Luleå, Näringslivets Pris.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla de studenter som väljer Luleå för sina studier, säger Matz Engman VD, på Luleå Näringsliv AB.

Hälften av studenterna vid Luleå tekniska universitet kommer från andra orter. Luleå tekniska universitet är kända för att vara duktiga att knyta eleverna till företagsknuten forskning i de traditionella branscherna.

-  Men det räcker inte, säger Matz Engman. Vi andra måste hitta våra sätt att starkare knyta studenterna till näringslivet i regionen.

-  För att klara det måste vi visa att vi vill ha deras kompetens. Att vi vill se dem på stan och i våra nätverk. De måste få känna att vi också vill ha dem som kommande medarbetare i företagen.

Luleå Näringsliv AB erbjuder en rad aktiviteter för att nå dit. Sedan 2005 matchar de studenter och företag med exjobb och redan när de söker till universitetet lovas de sommarjobb i regionen från år ett.

Att tio studenter nu erbjuds ytterligare en möjlighet att skapa kontakter genom att vara med på galan ser han som en del i detta arbete. En annan del hoppas han blir att fler företag i regionen intresserar sig för att marknadsföra sig till enskilda studenter.


- Företagen har allt svårare att rekrytera specialkompetenser, säger Matz Engman. Det här ger inte bara studenterna möjlighet att marknadsföra sig själva. Företagen får också möjlighet att ge en djupare kunskap om sina verksamheter, vilka kompetenser som behövs och kanske få hjälp med problemlösning i ett ex-jobb eller att i studenten se en framtida anställd.


Jörgen Ericsson, kontorschef på Handelsbanken, är en av dem som tagit sig an en student.

-  Det här är en äkta win-win, säger han. Jag har ett stort kontaktnät och kan vara dörröppnare för ”min” student när det är dags för uppsats, ex-jobb, praktik och så småningom jobb i området. Och samtidigt får jag i min tur chans att berätta om oss och vår framtid.

Linnéa Löfgren, som läser psykologi inom HR-området vid Luleå tekniska universitet, såg erbjudandet i kursen ”Branding You”. Hon tvekade inte att söka.

- Jag vill gärna stanna kvar efter utbildningen. Då är det fantastiskt bra att få chansen att nätverka och skaffa kontakter för framtiden så här tidigt i utbildningen.


Båda hoppas dessutom att kontakterna ska upprätthållas även i framtiden. Näringslivets Pris är en dörröppnare. De har tillsammans lagt upp en strategi för hur hon ska få ut mesta möjliga av chansen.

De här företagen fungerar som ”mentorer”: Handelsbanken, Mobilaris, Hill-Rom, Ung Företagsamhet, Nordea, Almi, Visit Luleå, Swedbank, Mera media och Norrbottens Media.
Satsningen kallas +1 och Luleå tekniska universitet betalar studenternas biljetter.

Studenterna som valts ut att delta har motiverat att de vill bygga sin karriär i Luleå och syftet är att de ska nätverka under dagen och kvällen såväl med sitt "fadderföretag" som med andra deltagare för att se möjligheter till exjobb, jobb, sommarjobb etc i regionen.

- Universitet vill med detta stötta studenter att hitta vägar för att bygga upp en framgångsrik karriär här och hjälpa dem att bygga nätverk redan under sin studietid, säger Mia Oldenburg chef för LTU Karriär vid Luleå tekniska universitet. Tim Foster, universtietslektor och Mia Oldenburg ansvarar för kursen.


Kontaktpersoner:

Matz Engman  Vd, Luleå Näringsliv, 070-277 50 50

Jörgen Ericsson, Kontorschef, Handelsbanken, 070-521 24 31

Linnéa Löfgren, Student Psykologi inr HR, 070-675 70 35

Mer om Näringslivet Pris