Göteborgs universitet

Studenter från Handelshögskolan och Chalmers i nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 10:06 CEST

Studentkårerna vid Handelshögskolan och Chalmers satsar nu på samarbete inom konsultverksamhet. De teknologkonsulter som tidigare varit verksamma inom HandelsConsulting AB tar nu ett nytt steg och bildar Chalmers Teknologkonsulter AB. Syftet med samarbetet är att ge civilekonom- och civilingenjörsstudenter möjlighet att tillsammans utföra integrerade uppdrag för näringslivet. På detta sätt investerar studenterna målmedvetet i sin utveckling och framtida karriär.

- Det är mycket glädjande att studenterna tagit detta initiativ för ökad integration mellan våra skolor, säger Handelshögskolans rektor Rolf Wolff som tillsammans med Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren och studentrepresentanter kommer att presenterna samarbetet tisdagen den 2 november på Chalmers.

Redan hösten 2002 kontaktades HandelsConsulting av civilingenjörsstudenter från Chalmers som ville ta uppdrag inom teknikområdet. Dessa studenter kontrakterades och kunde därefter dels rekrytera fler Chalmerister, dels arbeta för bildandet av ett företag inom teknikkonsultation. Nyligen bildades syster-bolaget Chalmers Teknologkonsulter AB, som ägs av de båda studentkårerna. Båda bolagen kommer att gynnas av det nya samarbetet. Förutom att de båda företagen får en bredare kundbas, kommer student-konsulterna tillsammans kunna genomföra integrerade och mer omfattande uppdrag för näringslivet.

HandelsConsulting erbjuder näringslivet kvalificerade konsulttjänster inom Ekonomi, Marknad och IT, samtidigt som studenter ges en unik möjlighet att praktisera sina teoretiska kunskaper. Bland uppdrags-givarna återfinns bland andra Volvo, SKF, Lindex, Atlet, Borås Tapeter, Göteborgs Stad, Göteborg Energi och GP. Sedan starten 1997 har HandelsConsulting utfört över 190 uppdrag. Bolaget har idag två heltidsanställda samt ett 30-tal kontrakterade studentkonsulter. Chalmers Teknologkonsulter har 15 kontrakterade konsulter och erbjuder tjänster inom två affärsområden; Production och IT.

Samarbetet presenteras utförligare den 2 november kl 11.00 - 11.45 i Chalmers Kårhus, Lilla salen

Efter presentationen bjuds på enkel förtäring samt möjlighet till enskilda intervjuer.

Medverkande:
Rolf Wolff, rektor Handelshögskolan
Jan-Eric Sundgren, rektor Chalmers
Lars Skanke, VD HandelsConsulting AB
Mattias Claesson, VD Chalmers Teknologkonsulter AB
Martin Brandeby, VD Återvinning & Miljö AB

För mer information kontakta:
Lars Skanke, VD HandelsConsulting AB 070-944 28 33
Mattias Claesson, VD Chalmers Teknologkonsulter AB 070-943 81 86

Besök även www.handelsconsulting.se och www.ctk.se