Infotech Umeå

Studenter granskar spel om entreprenörskap

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 10:00 CET

Under två dagar har studenter vid Umeå universitet diskuterat entreprenörskap och frilansande, bland annat genom att spela och utvärdera spelet Frilansspelet av företaget Good Learning.

Under två dagar har studenter på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer, manusstudenter och samhällsvetarstudenter diskuterat entreprenörskap och frilansande, bland annat genom att spela och utvärdera spelet Frilansspelet av företaget Good Learning.

Manusstudenterna har studerat spelet som blivande frilansare medan BIT-studenterna har tagit perspektivet Tjänsteinnovation, något som de läser om under sitt kursmoment Digitala tjänster och innovationsprocesser.

Joj Johansson, kreatör och företagare, och Louise Lindbom, lektor i manusförfattande, har tillsammans med en webbdesigner och en programmerare utvecklat Frilansspelet, ett spel om entreprenörskap för studenter. Under 2013 och 2014 sattes delarna samman till ett virtuellt spel.

Vägen till entreprenörskap

Frilansspelet vill vara en väg till ett lyckat entreprenörskap. I spelet får deltagaren träna på livet som frilans. Ekonomi, kunder, nätverk och inte minst anseende finns med som ingredienser i spelet.

– Det har varit väldigt bra, ett kul sätt att jobba med något som går utöver kurslitteraturen, som är kopplat till verkliga livet, säger studenten Maja Stenvall.

– Det har varit mer praktiskt än att enbart läsa teori, att få jobba med utvecklaren av ett spel, det är en nyttig kunskap, säger Johan Ahl, också han student.

– Jag är mycket intresserad av spelutveckling. Det har varit intressant att få praktisera våra kunskaper på en större bredd och se vad som egentligen händer när det kommer en ny tjänst, säger studenten Malin Jansson.

Bra redovisningar

Spelutvecklaren Joj Johansson tycker att det har varit fantastiska dagar.

– Redovisningarna har varit mycket bra, och det har gett input som jag verkligen kan ta med mig. Alla synpunkter är viktiga för att komma vidare, säger Joj Johansson.

Karin Danielsson Öberg, Informatik, har tillsammans med Louise varit sammanhållande ansvarig och hon berättar om upplägget hennes studenter har haft under dagarna:

– Första dagen presenterades Frilansspelet. Studenterna fick spela igenom det och sedan komma med en strukturerad expertutvärdering. Nästa dag genomfördes en seminariediskussion, målgruppsutvärdering samt föreläsningar om entreprenörskap, berättar Karin Danielsson Öberg.

– Avslutningsvis presenterade studenterna sin analys och fick sedan genom JoJ Johansson ta del av ytterligare erfarenheter om utvecklingsarbetet av spelet. Syftet med dessa dagar har för studenterna som läser momentet Digitala tjänster och innovationsprocesser, varit att med stöd av de perspektiv vi hanterat under kursen utforska en innovationsprocess från entreprenörens utvecklingsperspektiv samt målgruppens behov. Det har varit mycket givande!

Text och foto: Mikael Hansson

InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Vi jobbar för att ge innovativa människor, företag och organisationer i regionen bästa möjliga stöd att utveckla idéer till IT-Innovationer och framgångsrika företag.

Satsningen finansieras av Umeå Kommun, Umeå Universitet, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting och EU:s regionala utvecklingsfond.