Drivhuset Sverige

Studenter pitchar bättre med entreprenörskap på schemat

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:00 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN CHALMERS OCH DRIVHUSET

Drivhuset och Chalmers entreprenörskola lanserar nu ett nationellt utbildningspaket som ska utveckla studenternas förmåga att sälja in sina idéer och leda till ökad innovation i Sverige. Under våren har konceptet testats med framgång på Högskolan för scen och musik i Göteborg.
– Många förstår inte alls att entreprenörskap också kan vara personlig utveckling, kreativitet och en tro på sig själv, säger Martin Lackéus.

Utbildningsdepartementet betonade i den så kallade innovationsstödsutredningen i våras att studenter är en dåligt utnyttjad resurs inom innovation. Men genom att förändra universitetens och högskolornas utbildningsuppdrag tror man att det går att skapa en starkare innovationskultur i Sverige.

– Hittills har ingen vetat hur man ska göra, ingen har haft en konkret modell som testats i verkligheten och förankrats i aktuell forskning. Det gör vårt utbildningspaket unikt. Vi visar att det går, och vilka enorma effekter man kan få, säger Martin Lackéus, som är doktorand på Chalmers entreprenörskola.

På Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet utbildas framtidens scenartister inom musik, musikal, opera och teater. Här testades utbildningspaketet i kursen "Frilans för scen och musik" i våras. Det gick så bra att universitetet nu valt att fortsätta med kursen. Efterfrågan är stor – till höstterminen konkurrerade 130 personer om de tio platserna. En liknande kurs ges också för vårdstudenter på Sahlgrenska akademin från och med i höst.

Mariah ben Salem Dynehäll är ansvarig för metodutveckling på Drivhuset och har tillsammans med Martin Lackéus ingått i den grupp som arbetat under två års tid med att utforma utbildningspaketet:

– Jag tror att potentialen för varaktig samhällsförändring är enorm! Föreställ dig att hundratusentals studenter har entreprenörskap på schemat och vilka värden som skulle skapas som ett resultat av det både vad gäller nyföretagande, men också nya idéer, innovationer och koncept ute på arbetsmarknaden, säger hon.

Utbildningspaketet innehåller fem delar och är uppbyggt kring en serie workshopar där studenterna gör allt från att ta fram en idé och paketera sitt erbjudande till att analysera kundunderlag och marknad. En viktig del är den så kallade pitch som studenterna genomför vid minst nio tillfällen för varandra och inför potentiella uppdragsgivare.

– Det är kanske det allra viktigaste på hela utbildningen. Studenterna formulerar hypoteser som de testar mot verkligheten. De får i uppdrag att ringa och träffa människor och testa sin idé, sin pitch, på dem. De ska också göra det på film. Med hjälp av feedback från sina tänkta kunder utvecklas idén mellan varje gång, säger Mariah ben Salem Dynehäll.

De studenter som gick kursen i våras är mycket nöjda med utbildningen.

– Jag har blivit mer stärkt i min skådespelaridentitet. Jag har också blivit bättre på att kommunicera vad jag är bra på genom att vara mer trygg i mig själv och mina styrkor, säger Susanna Källgren, frilansande skådespelare.

– Pitchandet har verkligen hjälpt mig och lärt mig massor, samtidigt som det var läskigt att boka möten med teaterchefer och andra. Jag har fått en bättre attityd till att ta kontakt.

Marcus Löfdahl är kursansvarig på Göteborgs universitet:

– Upplägget är väldigt konkret och visar på ett påtagligt sätt hur snabbt man får resultat genom att tvingas ut och leta upp en målgrupp eller en kund. Trots att många upplever det som svårt, har de snabbt fått en bild av hur deras målgrupp tänker, på ett helt annat sätt än om de hade hållit sig på Artisten. Och det är ju utanför skolan som deras arbetsmarknad finns, säger han.

Nu ska konceptet spridas till alla de 13 svenska städer där Drivhuset har verksamhet – främst på universitet och högskolor, men även på vissa yrkeshögskolor och privata företag.

– Med hjälp av utbildningspaketet får studenterna kortare startsträcka och gör bättre strategiska val. De förvärvar också entreprenöriella kompetenser och färdigheter oavsett om deras mål är att starta ett företag eller söka anställning, säger Mariah ben Salem Dynehäll.

Om utbildningspaketet från Drivhuset och Chalmers Entreprenörskola

Utbildningspaketet bygger på moderna och beprövade koncept från ledande forskare som Steve Blank, Saras Sarasvathy och Alexander Osterwalder. Det bygger också på de erfarenheter Chalmers Entreprenörskola fått sedan starten för 15 år sedan, och på den kunskap Drivhuset samlat på sig under 20 år i mötet med tusentals entreprenörer. Tester har genomförts i Göteborg, Borås, Trollhättan och Karlstad med totalt ett 100-tal personer. Tidiga versioner av paketet har testats på samtliga Drivhus-orter i Sverige. Drivhuset och Chalmers Entreprenörskola är nyckelaktörer i Sverige inom entreprenörsutbildning. Tillsammans sitter man på internationellt unika erfarenheter.

Mer om Innovationsstödsutredningen

Utredningen behandlar hur högskolor på bästa sätt kan förbättra de innovationsstödjande verksamheterna vid universitet och högskolor. Den finns att ladda ner här:

http://www.regeringen.se/sb/d/15654/a/194144

Kontakter
Mariah ben Salem Dynehäll, metodutvecklingsansvarig, Drivhuset Sverige
mariah.bensalem@drivhuset.se
0707-535251

Martin Lackéus, doktorand i entreprenöriellt lärande, Chalmers entreprenörskola
martin.lackeus@chalmers.se
0736-551818

Bilder / loggor

Bild på metodutvecklingsgruppen. Personer på bilden, fr v Janne Kemi, Drivhuset Borås, Martin Lackéus, Chalmers Entreprenörskola, Mariah ben Salem Dynehäll, Drivhuset Göteborg, Anna Powell, Drivhuset vid Högskolan Väst och Jenny Annebäck, Drivhuset Karlstad. Frånvarande Elina Svensson, Drivhuset Karlstad.

 

Fakta Drivhuset
Drivhuset hjälper studenter att starta, driva och utveckla företag genom att erbjuda vägledning, kurser i företagande och kreativa arbetsmiljöer. Under 19 år har Drivhuset varit delaktig i starten och tillväxtfasen för över 5 000 företag. Drivhuset är etablerat på 13 högskole- och universitets i landet vilket innebär ett stort nationellt nätverk för de nya entreprenörerna. Finansieringen av Drivhusets verksamhet sköts genom samarbetsavtal med näringslivet och verksamhetsstöd från offentliga aktörer.