Mittuniversitetet

​Studenter skapar interaktiva prototyper med Flyg- och Lottamuséet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 08:12 CET

Studenter från systemvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet tar fram IT-prototyper som kan komma att bli en viktig del i framtidens Flyg- och Lottamuseum i Optand utanför Östersund. Tanken är att man med modern teknik ska ge nytt liv till museiföremålen.

Besökaren kommer, med hjälp av IT, kunna påverka föremålen och förflyttas till den tid då de användes. Detta gör att man får en ökad förståelse för utvecklingen av flygvapnet. Björn Myrin är en av initiativtagarna till samarbetet och han tror att det här kan leda till att muséets attraktionskraft ökar.

– Vår ambition är att ett besök ska vara både en mental och fysisk utmaning. Om vi kan ge föremålen liv kommer ett besök hos oss bli ännu intressantare. Det ska bli jättespännande att ta del av alla innovativa idéer från studenterna, säger Björn Myrin.

Informatik med inriktning systemutveckling

Studenterna läser sitt första år på programmet informatik med inriktning systemutveckling och just nu studerar de en kurs i MDI, människa–datorinteraktion. Kursen handlar om att ge studenten förståelse för att bra IT-system måste sätta användaren i fokus. Eva Morlind är examinator och kursansvarig och hon tycker att samarbetet med muséet är bra.

- Det finns alldeles för många exempel på IT-system ute på marknaden som inte går att använda på ett vettigt sätt. Ibland känns det som att systemet styr människan och inte tvärt om. Genom samarbetet med muséet blir det naturligt för studenterna att fokusera på besökaren och inte på en dator eller surfplatta, säger Eva Morlind, universitetsadjunkt.

Det interaktiva museibesöket

Studenterna har delats in i tolv olika team och uppdraget till var och en utav dem har varit: ”ta fram en prototyp för hur man kan skapa ett interaktivt museibesök för alla åldrar”. På torsdag och fredag kommer studenterna att sälja in sina idéer till muséet.

- Jag hoppas att de ska tycka att våra idéer är bra. Vi har hittat en hel del saker som går att göra interaktivt, säger studenten Robin Rännar.

- Tanken är inte att vi ska presentera färdiga lösningar utan vi ska så frön till idéer. Jag hoppas och tror att muséet kommer hitta så många intressanta tankar bland alla prototyper att de helt enkelt inte kan låta bli att realisera dem, säger Eva Morlind.

Studenterna redovisar sina arbeten torsdag 16 februari och fredag 17 februari klockan 8.00–12.00 och media är välkomna att närvara på Campus Östersund, hus Q, våning 3.

Kontakt:
Erik Öberg, universitetsadjunkt informatik, Mittuniversitetet, 070-594 24 34, e-post: erik.oberg@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.