Saco

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 12:45 CEST

Remissvar till Högskoleverket

Sammanfattning

SACO Studentråd menar för det första att kostnaderna som åläggs studenter inte får verka avskräckande för de studenter som har en studieovan bakgrund. För det andra får inte obligatoriska moment såsom praktik innebära några kostnader för studenter. För det tredje får inte de kostnadsfria alternativen som högskolorna erbjuder innebära att kvaliteten försämras på utbildningen. Slutligen vill SACO Studentråd se ett förtydligande vad gäller "mindre kostnad", "hjälpmedel för personligt bruk", "låg nivå som möjligt" och "belopp av någon betydelse".