Stockholms universitets Studentkår

Studentkårer agerar mot diskriminerande bostadsbidrag

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 11:26 CEST

Bostadsbidragets regler missgynnar studenter dels för att det är näst intill omöjligt för en student att beräkna sin inkomst ett helt år framåt och dels för att personer över 29 år som inte har barn står helt utanför bidragssystemet. Detta tycker Stockholms studentkårer är orimligt. Nu går man samman i en kampanj för ett studentanpassat bostadsbidrag.

– De flesta studenter har det tufft ekonomiskt, men ändå är det bara åtta procent som väljer att söka bostadsbidrag. Reglerna måste ändras så studenterna inte drabbas av återbetalningskrav, och så att alla studenter som behöver bostadsbidrag kan få det, säger Stockholms universitets studentkårs ordförande Lotta Karlsmark.

Nu på onsdag den 26 april kl. 12–16 kommer representanter från flera av studentkårerna att finnas vid Stockholms universitetsbibliotek (Hus D, Södra huset, Frescati) för att uppmärksamma bostadsbidraget och visa på vilka förändringar som krävs. Förutom en utställning kan studenterna prata med sina kårföreträdare och tävla om ett tält – en kreativ bostadslösning för den som inte har råd att betala hyran i sommar.

Bakom kampanjen står Stockholms universitets studentkår, Tekniska högskolans studentkår, Medicinska föreningen, Södertörns studentkår, Lärarhögskolans studentkår, Handelshögskolans studentkår och Stockholms studentkårers centralorganisation.

Detta är reglerna som diskriminerar studenter:
* Endast personer mellan 18 och 29 år utan barn samt barnfamiljer kan få bostadsbidrag. Många studenter hamnar därför utanför bidragssystemet.
* Ansökan om bostadsbidrag görs för ett år i taget. Den som uppskattar sin kommande inkomst för lågt blir återbetalningsskyldig. Studenter som sommarjobbar och ev. har extrajobb kan sällan beräkna sin inkomst så långt i förväg.
* Om man tjänar mer än 41 000 kronor per år reduceras bidraget. 80 procent av studiebidraget räknas som inkomst. Detta innebär att en student bara kan tjäna ca 22 000 kronor på ett år (sommarjobb och extrajobb) innan bidraget reduceras.


För mer information, kontakta:
Lotta Karlsmark, kårordförande
08-674 62 01, 070-865 58 84

Josefin Grankvist, kampanjsamordnare
08-674 62 19, 073-615 54 53