Utbildningsdepartementet

Studentkårerna får nya uppgifter

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:48 CEST

Pressmeddelande
12 april 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Utredningen om modernisering av kårobligatoriet - Studentkårsutredningen - har nu överlämnat sitt betänkande till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Studentkårsutredningen föreslår att studentkårers och nationers uppgifter omprövas och blir tydligare, verksamheten granskas hårdare och att enskilda studenters rättssäkerhet stärks. Sammantaget stärker förslagen studentorganisationernas legitimitet och lägger en stabil grund för en högkvalitativ utbildning.

Under de senaste 25 åren har mycket förändrats i högskolevärlden. Antalet studenter i grundutbildningen har fördubblats under 1990-talet, distansutbildningen har ökat kraftigt, den geografiska utbyggnaden av högskolan och nya studiemiljöer har etablerats. Kraven på studentkårerna och nationerna ökar ständigt. Samtidigt som studenterna har ålagts skyldigheten att tillhöra en studentkår har studentkårernas mandat och uppgifter varit i stort sett oreglerade.

Därför föreslår vi bland annat följande:
- Studentkårernas syfte och ändamål skall vara att bevaka och bidra till att utveckla studenternas utbildning och deras arbets- och allmänna studiemiljö samt värna studenternas rättigheter. Den obligatoriska kåravgiften får finansiera endast denna verksamhet.
- Nationernas ändamål skall främst vara att erbjuda sociala och kulturella aktiviteter.
- Varje enskild student ges rätt att överklaga ett beslut fattat av studentkåren eller av nationen.
- Högskoleverket får i uppdrag att granska studentkårernas verksamhet.
- Den student som väljer att inte ta del av en nations eller särskild studentförenings aktiviteter skall ha rätt att betala en reducerad avgift.
- Förslagen om kåravgifter innebär en lösning på de orättvisor som hittills drabbat många nätstudenter och som inneburit att de ofta tvingats betala dubbla eller flerdubbla kåravgifter.


Webbutsändning:
Se pressträffen i direktsändning med start onsdagen den 12 april klockan 15.30. http://www.regeringen.se/sb/d/6552/a/61886

Kontakt:
Kerstin Thoursie
Särskild utredare
08-642 37 64


Ignacio Vita
Utredningssekreterare
08-405 59 51
0768-64 54 61

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs betänkandet från Studentkårsutredningen (http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/61965)