Lärarhögskolan i Stockholm

Studentkårsobligatoriet kan tas bort

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 16:49 CET

Utbildningsminister Lars Leijonborg vill inte att studenter på högskolor och universitet ska tvingas att vara medlemmar i studentkårer. Han föreslår att kårobligatoriet tas bort.
Leijonborg tillsätter därför en utredning i vår och räknar med en stabil riksdagsmajoritet eftersom även miljöpartiet verkar stödja förslaget. Direktiven till den utredning Leijonborg planerar håller på att utarbetas på utbildningsdepartementet.

Förslaget är inte helt nytt, det har varit uppe i riksdagen förut men röstades ner då. Nu tror utbildningsministern att det ska gå bättre, men det är inte säkert.

Magdalena Streijffert sitter i riksdagen för socialdemokraterna och har svårt att se att partiet röstar för förslaget.

– Vi får se hur lagförslaget ser ut, nu kommer det att tillsättas en utredning. Det kan ju bli ett förslag som vi kan ställa oss bakom, men riskerar det att studentinflytandet minskar så har vi svårt att rösta för det, säger hon.
På Sveriges förenade studentkårer (SFS), där de olika kårerna i landet kan vara med, tror ordföranden Elin Rosenberg inte att studenternas inflytande är hotat.

– Det tror jag inte, jag tror att man kommer fram till en bra lösning där studenters inflytande fortfarande är starkt, säger hon.

Att det inte är obligatoriskt kan ju innebära att ni förlorar många medlemmar i de många kårerna, hur ska ni möta det?

– Med tanke på den verksamhet som studentkåren driver så hoppas och tror jag att studenter även i fortsättningen kommer att vilja vara medlemmar i studentkårerna, utan ett obligatorium.

Sveriges omkring 350 000 studenter måste enligt dagens kårsystem betala en terminsavgift, som varierar mellan 100 och 300 kronor beroende på vilken kår man tillhör. Av landets omkring 90 kårer är 64 med i SFS. Kårobligatoriet har funnits sedan 1908 i Sverige.