Swedish Space Corporation; Rymdbolaget

Studentraketen Rexus 3 skjuts upp från Esrange Space Center 4 april

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:20 CEST

Rexusprogrammet (Rocket borne EXperiments for University Students) är ett årligen återkommande sondraketprogram för svenska och tyska universitets­studenter och gymnasieelever. Projektets syfte är att studenterna ska få värde­full erfarenhet av ett riktigt rymdprojekt redan under studietiden.- Grundidén då vi skapade Rexusprogrammet var att tillhandahålla en plattform för experiment i rymden till studenter som genomgår någon av de rymdutbildningar som bedrivs i Kiruna, säger Olle Norberg, chef för Esrange Space Center. Förutom att höja studiemotivationen så får studenterna erfarenhet både av att bygga en sond för experiment i rymdmiljö och i projekt­ledning och lagarbete vilket är viktiga kunskaper i deras framtida karriär, säger Norberg.Rexusprogrammet genomförs av Rymdbolaget tillsammans med den tyska rymdorganisationen DLR Moraba och finansieras av Rymdstyrelsen och DLR. I framtiden ser det ut som om fler organisationer och universitet kan komma att delta i programmet eftersom den europeiska rymdorgani­sationen ESA visat stort intresse för den här typen av samarbete. Det är troligt att det utökade samarbetet sker redan vid nästa Rexus som är planerad till mars 2007.Det här raketskottet kommer även att tjäna som testuppskjutning inför den kommande Maxus­uppskjutningen som är planerad till 2 maj. Maxus är Europas största sondraket och ger forskare möjlighet att utföra experiment i tyngdlöshet under 12-14 minuter.Följ uppskjutningen från Esrange Space Center

Media inbjuds att följa uppskjutningen av Rexus 3 som beräknas ske klockan 09.00 den 4 april. Uppskjutningstiden är preliminär och kan senareläggas på grund av bl a ogynnsamma väder­förhållanden. Var vänlig anmäl er hos Johanna Bergström-Roos (se nedan).Fakta

Uppskjutningsställe: Esrange Space Center

Uppskjutningstidpunkt: 09.00 den 4 april 2006

Rakettyp: Improved Orion , en ostyrd enstegsraket

Högsta punkt: 100 kmDeltagande organisationer

Leibniz Institute of Atmospheric Physics at the University of Rostock, Tyskland

Institutet för rymdvetenskap, Kiruna Rymdkampus, Sverige

Rymdgymnasiet i Kiruna, Sverige

Länkar

SSC

SSCs sida om Rexus 3 (med lista på experimenten, engelsk)

Studenternas sida om Rexus 3

Information om raketen Improved OrionFör ytterligare information kontakta:

Olle Persson, projektledare

Tel: 0980-720 05 eller 070-2972205Olle Norberg, Chef för Esrange Space Center

Tel: 0980-720 42 eller 070-5872042Johanna Bergström-Roos, informationschef på Esrange Space Center

Tel: 0980-720 24 eller 070-544 60 21Rymdbolaget är en komplett rymdindustri. Vi utvecklar, sänder upp och handhar driften av rymdsystem samt utprovar nya flyg- och rymdsystem.

Vi har verksamhet på Esrange Space Center och vid vårt Tekniska Center i Solna.