Socialstyrelsen

Studie kring Äldrereformen

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 09:36 CEST

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg har följt upp Ädelreformens ena syfte - att undvika att äldre slussas runt mellan olika vårdnivåer. Studien omfattar patientströmmarna från kommunal hälso- och sjukvård till akutmottagningarna vid sjukhusen i Göteborg under våren 2002 och visar bl a att en fjärdedel av patienterna som skickades till sjukhus inte hade behov av sjukhusets resurser.

Läs mer i rapporten "Vården till människorna istället för tvärtom?" som finns på Socialstyrelsens webbplats i sammanfattning (<http://www.sos.se/FULLTEXT/109/2003-109-19/Sammanfattning.htm> ) och fulltext (<http://www.sos.se/FULLTEXT/109/2003-109-19/2003-109-19.pdf> )

Ytterligare information: Ralf Persson, 031-759 59 04, Görel Sundbeck, 031-759 59 05.