RISE Research Institutes of Sweden AB

Studie över tillväxt och värde som nio europeiska institut skapar under ett år

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 15:24 CEST

Tillsammans med åtta andra europeiska institut har SP-koncernen deltagit i en studie där målet var att uppskatta det ekonomiska avtryck som instituten gör under ett år. Slutsats? För varje jobb inom ett institut skapas tre nya utanför instituten. Och för varje euro som investeras i instituten i form av basanslag ger det fyra euro tillbaka till staten samma år. Tidigare har det inte gjorts någon samlad studie av det här slaget.

Nio av de största instituten i Europa deltog i studien och tillsammans står de för ca en tredjedel av den totala institutssektorn i Europa. Fakta och ingående siffror i studien bygger på verkliga data från de nio instituten under året 2014. Metodiken är baserad på en aggregerad effekt av hur antalet anställda inom instituten, antalet bilaterala kontrakt, direkta uppdrag, spinn-off och den dagliga verksamheten skapar värde utanför institutssfären. Särskilt fokus har lagts på hur den samlade effekten bidrar till ökad sysselsättning och vilken effekt ett statligt stöd har och hur mycket det ger staten tillbaka under samma år.

Slutsatser från studien

De nio instituten skapade under 2014 tillsammans 180 000 nya jobb* utanför institutssfären. Det motsvarar tre nya jobb för varje institutsanställd. De flesta jobb skapades inom service sektorn och tillverkningsindustrin. (*Siffran inkluderar inte den effekt och tillväxt som skapas genom institutens insatser, i form av teknikutveckling, i företag inom svenskt näringsliv.)

För varje euro som investeras i instituten, i form av nationella basanslag, så får staten tillbaka nästan fyra gånger pengarna i form av skatt och försäkring**. Här ingår både institutens basverksamhet, bilaterala kontrakt samt spinn-off företag. Under 2014 återfördes ca 50 miljarder kr tillbaka till staten i form av olika skatter och sociala försäkringar från de nio instituten. (**Samhällseffekter som exempelvis minskade sjukvårdskostnader eller positiva miljöeffekter är inte inkluderade.)

De 9 deltagande instituten är CEA (Fr), DTI (Dk), Fraunhofer (DE), imec (BE), Sintef (NO), SP (SE), Tecnalia (ES), TNO (NL) och VTT (FI).

Studien är utförd av det fristående analysföretaget IDEA Consulting och beställd och finansierad av EARTO http://www.earto.eu/ , institutens intresseorganisation i Bryssel.

För frågor kring studien, kontakta Helen Andréasson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Helen.Andreasson@sp.se, 010-516 53 51

Ladda ner rapporten. http://www.earto.eu/fileadmin/content/02_Events/EARTO_Economic_Footprint_Study/EARTO_Economic_Footprint_Report_-_final.pdf

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se