Sveriges Kommuner och Landsting

Studie ska minska dödligheten i tarmcancer

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 09:45 CET

I februari startar en stor nationell vetenskaplig studie, med 200 000 deltagande svenskar, som ska visa vilken screeningmetod som bäst förebygger och tidigt hittar tarmcancer. 

I mitten av februari går de första inbjudningarna ut till aktuella 60-åringar i Värmland och Skåne och i mars börjar invånarna i Västra Götaland och Halland bjudas in. Därefter följer i rask takt de resterande delarna av landet. 18 landsting deltar vilket ger studien karaktären av ett nationellt samordnat införande av en ny screening i Sverige.

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen. Sextusen svenskar får tjock- och ändtarmscancer årligen. Jämfört med bröst- och prostatacancer är överlevnaden låg. Fler än 40 procent insjuknade avlider av sjukdomen. Med tidig upptäckt kan dock nästan alla patienter botas.

Både WHO och EU rekommenderar tarmcancerscreening och Socialstyrelsen väntas komma med en rekommendation om att införa screening även i Sverige.

– Att vi nu kan starta denna studie kommer därför väldigt lägligt. Landsting och regioner har under det gångna året förberett studien genom ett intensivt arbete för att öka både kapacitet och kvalitet i koloskopiverksamheten*, säger Gunilla Gunnarsson, SKL:s cancersamordnare och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan.

– Detta har möjliggjort det breda studieupplägget, som i praktiken innebär ett samordnat införande av tarmcancerscreening över hela landet och därmed en mer jämlik cancervård, säger Gunilla Gunnarsson

Fakta om studien:

Studien (SCREESCO, Screening of Swedish Colons) enomförs av 18 landsting och regioner med Regionala cancercentrum i samverkan som styrgrupp. RCC Uppsala Örebro samordnar studien Av de 200 000 personerna som ingår i studien bjuds 20 000 in till koloskopi vid ett tillfälle och 60 000 att lämna två avföringsprov med två års mellanrum. 120 000 personer utgör en kontrollgrupp som inte screenas. I Stockholm och på Gotland har tarmcancerscreening redan införts så de deltar inte i studien.

* koloskopi = tarmundersökning med en böjlig slang

Mer om regionala cancercentrums arbete (extern länk)

Kontakt

För mer information:
Professor Rolf Hultcrantz, studieledare
Regionalt Cancercentrum, Uppsala Örebro
070-484 14 33
rolf.hultcrantz@ki.se

Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL,
Ordförande RCC i samverkan
070-223 14 11
gunilla.gunnarsson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook