Ergonomhuset i Göteborg AB

Studie vid Chalmers bekräftar: eLearningprogrammet Datorergonomi® ger förbättrad hälsa och ökad medvetenhet om kroppens signaler

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 09:18 CEST

eLearningprogrammet Datorergonomi® är en ny effektiv metod för datoranvändare att förändra och förbättra ergonomin vid sina arbetsplatser.
Datorergonomi® består av 8 korta filmer och interaktiva sekvenser som handlar om hur kroppen fungerar och om stress och risker i arbetet. Programmet ger också förebyggande råd och tips. 
De separata delarna kan ses när den enskilde själv vill och så många gånger som krävs.

Det är Ergonomhuset AB i Göteborg som har tagit fram och utvecklat eLearningprogrammet Datorergonomi®. I höstas genomförde de, tillsammans med Chalmers, en studie där 18 personer fick pröva programmet under en fem veckors period.
I studien kunde man påvisa flera positiva ergonomiska förändringar hos merparten av de 18 deltagarna i studien.
-Nyckeln till framgången ligger i tillgängligheten till programmet, enkelheten och möjligheten till repetition för användarna, säger Susanne Hedin, VD på Ergonomhuset.
Resultaten presenteras nu vid Nordiska Ergonomisällskapets (NES) internationella konferens i Stockholm den 20 augusti.

-Belastningsskador på kontorsarbetsplatser är mycket vanliga idag, säger Susanne Hedin. Cirka 50% av alla datoranvändare uppvisar någon form  av fysiska problem. Axlar, nacke, armar och händer är särskilt drabbade.
Målet med eLearningsprogrammet Datorergonomi® är att förhindra datorrelaterade problem genom att förbättra motivationen och förståelsen för hur en optimal arbetsplats ska utformas och användas.
Studien vid Chalmers visade att 17 av de 18 deltagarna i projektet hade sett samtliga delar av programmet och merparten hade repeterat valda delar flera gånger.
Samtliga deltagare justerade sina arbetsplatser och förbättrade arbetssättet med i genomsnitt fyra förändringar utifrån programmets instruktioner. Man upplevde även en ökad medvetenhet om kroppens signaler på obehag. 

-eLearningprogrammet har haft nästan oväntat stark genomslagskraft, säger Susanne Hedin. Användarna har möjlighet att se på filmerna vid de tidpunkter som passar dem bäst själva och då tillgodogör man sig kunskapen på ett mycket effektivt sätt. Möjligheten till repetition av de ergonomiska råden är också avgörande för att man skall genomföra bestående förändringar vid den egna arbetsplatsen.

Ergonomhuset har också tagit fram eLearingprogrammet Stressa mindre och Sova bättre®. Också detta kommer att utvärderas vid en liknande studie, eftersom även detta program visat sig ge mycket goda resultat.


För mer information kontakta:
Susanne Hedin VD, Ergonomhuset
070-655 40 80, 031-84 50 20  
susanne.hedin@ergonomhuset.se 

Ergonomhuset är ett kunskapsföretag inom ergonomi, arbetsteknik, utbildning och sjukgymnastik. Vår idé är att erbjuda ett helhetstänkande för individen och företaget. Specialinriktningar är belastningsergonomi och psykosomatik / stress.