SMIT

Studie visar att program för taligenkänning hjälper personer med belastningsbesvär

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 11:43 CEST

Ogynnsam belastning med åtföljande värk i samband med intensivt arbete vid datorn är ett växande problem för många grupper i samhället. Hjälpen för dessa personer kan vara att i stället använda rösten för att undvika ogynnsam belastning av mus och tangentbord konstaterar Arbetsmarknadsstyrelsen i en rapport.

Allt fler datoranvändare, speciellt kvinnor, får belastningsproblem av intensivt arbete vid datorn. Då inte traditionella metoder räcker till för att häva dessa problem kan röststyrning och taligenkänning vara en välsignelse för den som har skador i rörelseorganen (musarmar, onda axlar, mm). Med rösten/talet kan man i programmet VoiceXpress styra arbete i både vanliga standardiserade kontorsprogram och i speciella verksamhetsprogram. Många musklick och tangenttryckningar kan ersättas av ett enda röstkommando. Tangentbord och mus finns att tillgå hela tiden, om detta föredras i vissa moment.

Arbetsmarknadsstyrelsen Rehabilitering i Umeå har avslutat ett försöksprojekt, där programmet VoiceXpress har använts av personer med belastningsskador från nacke, rygg och övre extremiteter. Försöket har skett i samarbete med bl. a företagshälsovården i norrlandslänen. Resultatet har varit positivt.

Talstöd vid handintensivt datorarbete är ett projekt som genomförts med ledning av Olle Jonsson, AF Rehabilitering Umeå. En grupp deltagare har inom ramen för projektet nyttjat VoiceXpress. Man konstaterar i rapporten att tekniken kan tillämpas med gott resultat i många arbetssituationer. Man konstaterar även att framgången inte till oväsentlig del hänger på försökspersonernas eget intresse att lära sig att använda tekniken. Framgångsfaktorer är adekvat utbildning, motivation, uthållighet och uppföljning.

Rapporten finns att ladda ner på
http://www.tuffa.nu/rapporter/TUFFA_2005_5.pdf

För personer som skriver dokument på främmande språk finns programmet Dragon NaturallySpeaking 8 (DNS 8).

Sollentuna 6 april 2006

För ytterligare information kontakta:
Kalle Wannberg XnX Data AB, tel 08-626 7100
e-post: kalle.wannberg@xnxdata.se

Hans-Göran Persson XnX Data AB, tel 08-626 89 34
e-post: hgp.persson@xnxdata.se
http://www.xnxdata.se