Effect Search i Sverige AB

Studie visar på stora skillnader mellan styrelsearbete i Sverige och Finland

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 09:45 CEST

 

Dubbelt så många kvinnor i svenska styrelser

Större andel utländska ledamöter i svenska styrelser

Stockholm 25 oktober 2010 - I en studie som undersökt styrelsearbetet i ett antal svenska respektive finska företag med årsomsättning mellan 100 och 300 miljoner euro framkommer en del tydliga skillnader i de bägge ländernas styrelsearbete och sammansättning av ledamöter.

Resultatet som färdigställts under tredje kvartalet 2010 påvisar bland annat följande iakttagelser:

 - Svenska styrelser har dubbelt så många kvinnor, 22,4%  jämfört med finländska styrelser 11,5%. Medan över hälften av de finländska företagen har styrelser bestående av enbart män, finns det kvinnor i 80 procent av de svenska bolagens styrelser.

- Svenska styrelser har större andel utländska ledamöter, 22% jämfört med finländska 14%.

- Svenska styrelser har fler externa ledamöter än finländska styrelser.

- Det genomsnittliga årliga arvodet för styrelseordföranden var 36 000 euro i Sverige respektive 27 000 euro i Finland.  

Studien kommer att presenteras i sin helhet vid ett seminarium i Stockholm den 3 december.

Om undersökningen:

Undersökningen riktade sig till ca 100 företag i Sverige respektive Finland och genomfördes som en webbenkät där styrelseordföranden fick besvara ett antal frågor. Svarsfrekvensen låg i bägge länder över 50 procent. Studien utfördes på uppdrag av Friisberg & Partners International tillsammans med professor Patrick Furu på Hanken School of Economics. Representanter från Friisberg & Partners International var Kurt Kääriäinen (Finland) och Michael Karlsson (Sverige), Effect Management Search.

”Tanken med studien var att få en bild av hur styrelseordföranden i Sverige respektive Finland ser på styrelsens arbete, dess sammansättning, behov av olika kompetenser, könsfördelning med mera, såväl i nutid som framtid. I vårt arbete med rekryteringsfrågor och executive search är det av stort värde att på bästa sätt förstå hur styrelsearbetet bedrivs och vilka faktorer som kan påverka utvecklingen”, säger Michael Karlsson på Effect Management Search och ansvarig för den svenska delen av undersökningen. 

”Samtidigt som styrelsearbete i börsnoterade bolag både regleras och studeras tämligen ingående finns påtagligt lite information och jämförande studier om styrelsearbete i medelstora företag. Den nya studien hoppas vi ger lite ljus också åt arbetet i den här kategorin av företag”, säger Anders Rydbacken, vd på Effect Management Search.

För mer information kontakta:

Anders Rydbacken, vd

Effect Management Search AB

Tel: +46 (0)727 40 38 60

anders.rydbacken@effectsearch.eu

www.effectsearch.eu

 

Michael Karlsson, seniorkonsult

Effect Management Search AB

Tel: +46 (0) 705 68 33 75

michael.karlsson@effectsearch.eu

www.effectsearch.eu  

Effect Management Search är ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search. Företaget har 15 anställda och omsätter 19 MSEK med positivt resultat. EMS etablerades år 2000 och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö & Karlstad. För mer info: www.effectsearch.eu.

För mer information om Friisberg & Partners, besök www.friisberg.com