Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Studiemedlen har blivit högre - historiskt sett

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 13:53 CEST

Studiemedlen har höjts med cirka 500 kronor de senaste 20 åren. Det visar en färsk jämförelse som CSN gjort.

Nivåerna på studiemedlen har diskuterats flitigt de senaste dagarna. Frågan väcker starka känslor. Nu har CSN tagit fram statistikuppgifter för att belysa situationen.
1989 gjordes studiemedelsutbetalningarna vid fyra tillfällen för heltidsstuderande. 2008 görs utbetalningarna vid tio tillfällen. Slår man ihop totalbeloppen för utbetalningarna och utgår från dagens penningvärde innebärskillnaden en höjning med 498 kronor i månaden.

Studiemedel 2008 8116
Studiemedel 1989 7618
+498

CSN gör regelbundet granskningar av de studerandes sociala situation. Under det gångna året har myndigheten publicerat två stora undersökningar i ämnet. I höst kommer CSN att presentera ytterligare material.
- De enskilda studenternas situation ser väldigt olika ut. Faktum är att var fjärde inte tar fullt lån. Det har aldrig varit så liten andel som lånat som det är nu, säger Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten vid CSN.
Hälften jobbar extra
CSN:s egna undersökningar visar en varierande situation för dagens studerande. De flesta i gruppen högskolestuderande mår bra både fysiskt och psykiskt. Däremot går det att konstatera att nästan hälften av de studerande arbetade extra under våren 2007. - Av dem som jobbar extra gör en del det för att ha råd att studera. Andra svarade att de gör det för att kunna unna sig något mer, säger Magnus Forss.
I SVT:s Rapport framgick det i tisdags att studiemedlen skulle ha sänkts med 126 kronor mellan 1989 och 2008. Det stämmer inte. I inslaget har Rapport och Institutet för privatekonomi missat att CSN numer gör tio utbetalningar för nio månaders studier.

För mer information: Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten tfn 060 - 18 62 19 eller 070-567 41 27. Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare tfn 060-186155 eller 076-1196551