CombiGene AB

Studier slutförda och patentansökan inskickad

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 08:41 CET

Den ena av dessa två slutförda djurstudier ägde rum vid Lunds och Köpenhamns universitet i samarbete, och den andra ägde rum hos CombiGenes uppdragstagare GeneDetect på Nya Zeeland. Studierna handlade om det sk in vivo-uttrycket av de båda transgenerna NPY och Y2. In vivo-uttryck (”uppreglering”) av transgenerna i hjärncellerna, efter att AAV-vektorn har injicerats, är en förutsättning för att erhålla den önskvärda antiepileptiska effekten. Två nya djurstudier, som handlar om denna antiepileptiska effekt, startades 1 februari och kommer sannolikt att kunna rapporteras i juni. Därefter planerar CombiGene att välja vilken av vektorerna som ska bli föremål för fortsatt karakterisering och vidareutveckling till en produkt för behandling av patienter med epilepsi.

De två nyligen slutförda studierna av in vivo-ut-trycket genomfördes enligt plan, resultaten var tydliga och det gick att dra de slutsatser som bolaget hoppades på. Studierna var därför ett viktigt steg mot det slutliga valet av en final kandidat-vektor.

Den 12 februari skickades en patentansökan in till det svenska Patent- och registreringsverket (PRV), vilken omfattade dessa nya vektorer. Patentfirman Ström & Gulliksson assisterade CombiGene med utformning och inskickning av patentansökan.

VD Bengt Westrin kommenterar: “Patentansökan visar att CombiGene är ett innovativt företag och gör anspråk på sitt specifika territorium inom genterapiområdet. Och nu kör fler studier igång. Vi har redan förbetalt universiteten för dessa två nya studier, och har ändå över åtta miljoner kvar i kassan”.

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.