Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Studieresa till Etiopien

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 13:13 CET

Svenska kyrkan ordnar en studieresa till Etiopien i slutet av februari 2012. Datumen fastställs i mitten av december. Målet med studieresan är att ge en så god bild som möjligt av situationen i landet för befolkningen som lever med liten tillgång till mat och där klimatförändringarna utgör ett hot mot överlevnaden.

Vi vill genom denna studieresa ge dig som journalist en möjlighet att se det arbete vi gör och ge en bild av matsituationen i Etiopien, och hur småskaliga jordbrukare får hjälp att möta de utmaningar klimatförändringarna orsakar i form av ökad torka, förändrade regn, etc.  Det gör vi genom möten med människor på landsbygden i Oromiaregionen i sydost. Vi besöker projekt som Svenska kyrkans partner Lutherska världsförbundet driver och som Svenska kyrkan är med och finansierar, men även andra projekt och organisationer på plats i Etiopien. Målet är att ge en så god bild som möjligt av situationen i landet för befolkningen som lever med liten tillgång till mat och där klimatförändringarna utgör ett hot mot överlevnaden.

Kostnader och stipendium
Vi har plats för fyra deltagare. Kostnaden för resan är cirka 12 000 kronor, beroende av priset på flygbiljetten. Du kan söka stipendium som täcker kostnader för resa och logi med helpension samt för kostnader på plats. Vi bokar resa och boende efter överenskommelse med dig. Det är viktigt att vara korrekt försäkrad vid resor till området, detta står deltagarna själva för. Du skickar din ansökan senast den 15 december. Utifrån de ansökningar vi får, gör vi ett urval av fyra deltagare. Våra urvalskriterier baseras på möjligheten att tillgodogöra sig resan, och vi söker även få spridning över landet.
Detaljerad reseinformation skickas ut i mitten av januari.

Programmet
Vi reser från Arlanda och är borta i ungefär åtta dagar. De projekt som vi kommer att besöka ligger många timmars resa ut på landsbygden, och vägarna dit är delvis i väldigt dåligt skick. Vi räknar med att besöka projektplatser i tre dagar och utöver det blir sammanlagt tre resdagar.

Lista på de som blivit uttagna publiceras på www.svenskakyrkan.se/press vecka 51.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Stefan Håkansson på telefonnummer 018-16 94 20.

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.