Utbildningsdepartementet

Studiestöd under hela studietiden vid teckenspråks- och teckenspråkstolkutbildning på folkhögskola

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 15:22 CEST

Regeringen har i dag beslutat att förbättra möjligheterna för studerande vid teckenspråkslinjen och teckenspråkstolklinjen att få studiestöd under hela studietiden. Utbildningarna bedrivs vid vissa folkhögskolor.

I dag tvingas ett antal studerande avbryta sina studier eller hänvisas till privat finansiering eftersom de inte kan få studiestöd för hela utbildningen. Genom att klassa utbildningarna som eftergymnasiala kan de studerande nu få studiestöd under fler terminer.

- Genom denna förändring vill jag ge fler studerande möjlighet att söka till utbildningarna. Sverige behöver fler utbildade teckenspråkstolkar, framhåller utbildningsminister Thomas Östros.

Regeringen har därför beslutat att utbildningar vid folkhögskola till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade i studiestödshänseende skall betraktas som eftergymnasiala. Förändringen skall gälla från och med den 1 juli 2004.

Kontakt
Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56