Studsvik AB

Studsvik AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 16:53 CET

Koncernens omsättning uppgick till MSEK 832,3 (743,2).
Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 46,1 (-13,0), varav MSEK 25,8 (10,3) under tredje kvartalet.
Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 30,5 (-25,9) varav MSEK 22,2 (6,9) under tredje kvartalet.
Resultatet per aktie efter skatt uppgick till SEK 3,76 (-3,19), varav SEK 2,73 (0,86) under tredje kvartalet.

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av

Hans-Bertil Håkansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 0155 22 10 26 eller 0709-67 70 26, eller
Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32 eller 0709 67 70 32.

Se även www.studsvik.se

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.