Studsvik AB

Studsvik AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:35 CEST

- Koncernens omsättning uppgick till MSEK 840,2 (832,3).
- Resultatet före skatt uppgick till MSEK 31,7 (46,1).
- Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 20,7 (30,5).
- Resultatet per aktie uppgick till SEK 2,55 (3,76).
- Resultatförbättring i den europeiska avfallsverksamheten.
- Fortsatt svag resultatutveckling i den reaktoranknutna verksamheten.
- Åtgärdsprogram tas fram för att höja koncernens resultat.

Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ned på nedanstående länk.

http://hugin.info/131689/R/965831/140242.pdf

För ytterligare upplysningar kontakta
Hans-Bertil Håkansson, Verkställande direktör
och koncernchef, tfn 0155-22 10 26 eller
0709-67 70 26 eller

Jerry Ericsson, Ekonomidirektör,
tfn 0155-22 10 32 eller 0709-67 70 32.

Se även www.studsvik.se