Studsvik AB

Studsvik ABs nomineringskommitté

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:33 CEST

I enlighet med beslut vid Studsvik ABs ordinarie bolagsstämma den 20 april 2005, meddelas härmed sammansättningen av bolagets nomineringskommitté.


Till ledamöter I nomineringskommittén har utsetts:

Anna Karinen
Björn C Andersson
Per Wahlström

Tillsammans representerar nomineringskommittén de tre störstra aktieägarna med 49,8 procent av rösterna per den 30 september 2005 enligt utdrag från VPC.Till ordförande i nomineringskommittén har utsetts Björn C Andersson.

Ordinarie bolagsstämma i Studsvik AB kommer att hållas tisdagen den 25 april 2006.


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt avveckling och rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta
Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32
eller 0709-67 70 32